Wpływ globalizacji i prawa europejskiego na rynek środków ochrony roślin w Polsce

Author presents the world market of plant protection products and its main trends. He describes globalization processes and key legal regulations which influence the pesticide market development in the EU and Poland. / Synopsis. Autor przedstawia stan rynku środków ochrony roślin na świecie i panujące na nim główne trendy. Omawia procesy globalizacyjne i kluczowe regulacje prawne wpływające na rozwój rynku pestycydów w Unii Europejskiej i Polsce.


Other Titles:
Influence of globalization and European regulations on the plant protection products market in Poland
Issue Date:
2011-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195695
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195695
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195695
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 11, 26
Page range:
106-115
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture




 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)