Wspólna polityka rolna UE a międzynarodowa konkurencyjność sektora rolniczego

The paper deals with the problem of international competitiveness of the EU agricultural products. The author indicates that this issue was always a core element of the subsequent reforms of the Common Agricultural Policy. / Synopsis. W artykule poruszana jest problematyka międzynarodowej konkurencyjności produkcji rolniczej UE. Autor wskazuje, że sprawy te stały u podstaw kolejnych reform Wspólnej Polityki Rolnej.


Other Titles:
Common Agricultural Policy of the EU and international competitiveness of the agricultural sector
Issue Date:
2011-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195344
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195344
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195344
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 11, 26
Page range:
125-128
Total Pages:
4
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)