Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

The study is an attempt to define the role of the Commonwealth of Independent States (CIS) in the Polish foreign agri-food trade and to examine the competitive position of agri-food products made in Poland in the markets of the CIS group of states in 2000-2009. A deliberately selected set of ex post indicators of the competitive position were used in the paper. / Synopsis. Artykuł wskazuje na rolę krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w polskim handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi oraz prezentuje wyniki analizy pozycji konkurencyjnej artykułów rolno-żywnościowych wytwarzanych w Polsce na rynkach WNP w latach 2000-2009. W opracowaniu wykorzystano celowo dobrany zestaw ilościowych mierników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex post.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History