Korzyści z opracowywania i czynniki warunkujące sukces nowych produktów na rynku żywności

The development and introduction of new as well as improving existing products creates a chance for companies to exist in the rapidly-changing food market. These actions increase flexibility and stability of functioning, strengthen the current position of companies and provide an opportunity for their development in the future. The effectiveness of these actions depends on the knowledge of determinants for market success of new products and the practical application of this knowledge by companies. / Synopsis. Opracowywanie, wprowadzanie nowych i ulepszanie istniejących produktów jest jednym ze sposobów utrzymania się firm na dynamicznie zmieniającym się rynku żywności. Działania te zwiększają elastyczność i stabilność funkcjonowania, wzmacniają obecną pozycję przedsiębiorstw i stwarzają możliwość ich rozwoju w przyszłości. Skuteczność tych działań zależy od znajomości czynników warunkujących sukces nowych produktów na rynku oraz od wykorzystania tej wiedzy przez przedsiębiorstwa w praktyce.


Other Titles:
Benefits from the new products development and determinants of their success in the food market
Issue Date:
2013-03
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195252
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195252
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195252
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
70-77
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)