Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

In the article some attempts to separate factors for the development of food industry enterprises in Poland were made. Of the seven groups of factors the most important items were selected by using the method of KFS and STEEPVL. The classification was connected with importance and uncertainty. The further of analyse showed that the condition for the development of food industry in Poland is to focus on value factors identified as W1 (consumer needs) and W2 (readiness for negotiations with raw material suppliers and customers). / Synopsis. W artykule podjęto próbę wyodrębnienia czynników warunkujących rozwój przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Spośród 7 grup, wykorzystując metody KCS i STEEPVL wyodrębniono najważniejsze czynniki pod względem ważności i niepewności. Dalsze analizy wykazały, że warunkiem rozwoju przedsiębiorstw spożywczych w Polsce jest koncentracja na czynnikach wartości oznaczonych jako W1(zaspokojenie potrzeb konsumentów) i W2 (gotowość do negocjacji z dostawcami surowców i klientami).


Other Titles:
Factors determining the development of food industry enterprises in Poland
Issue Date:
2013-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.190942
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/190942
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190942
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
89-98
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)