Zmiany Uwarunkowań Działalności Sektora Małych I Średnich Przedsiębiorstw Na Obszarach Wiejskich Województwa Lubelskiego

Głównym celem badań była identyfikacja czynników otoczenia i analiza ich wpływu na moż- liwości funkcjonowania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Analizy i oceny dokonano na podstawie wyników badań ankietowych na temat znaczenia i wpływu poszczególnych czynników otoczenia na działalność i pozycję na rynku MSP zlokalizowanych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Badania przeprowadzono w 3 latach: 2001, 2006 i 2011. stwierdzono, że rok 2006 w stosunku do roku 2001 był postrzegany znacznie korzystniej, natomiast w 2011 roku nastąpiło pogorszenie wielu czynników, co może wiązać się ze skutkami kryzysu gospodarczego. Zmieniło się na korzystne postrzeganie możliwości płynących z integracji z UE, pogorszyło się natomiast postrzeganie lokalnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej.


Other Titles:
Changes in Business Environment Conditions for Small and Medium-Sized Enterprises of Lubelskie Province
Subject(s):
Issue Date:
2014
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/190892
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190892
Published in:
2014
1
Roczniki (Annals)
Page range:
9-13
Total Pages:
5
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)