Files

Abstract

The paper presents changes in the international oilseeds market during the period of genetically modified varieties dissemination. Despite differing countries’ regulations the international oilseeds market grew rapidly. There was found weakening causal relationships between European oilseed prices and US soya prices, however. / Synopsis. W artykule przedstawiono zmiany na międzynarodowym rynku oleistych w okresie upowszechniania odmian zmodyfikowanych genetycznie. Pomimo odmiennych regulacji krajowych rynku GMO poziom obrotów międzynarodowych oleistymi szybko wzrastał. Stwierdzono jednak osłabienie związków przyczynowych pomiędzy europejskimi cenami oleistych a cenami soi w USA.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History