Pozycja krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym handlu rolnym w latach 2000-2011

This paper analyses the position of LDCs in world trade in food and agricultural commodities since 2000. The main trend in the development of international trade in the period after World War II was a decline in the share of agricultural products from the least developed countries. But still for many economies with the lowest level of development agricultural trade is the basis of the profits and is an opportunity to raise standards of living. /Synopsis. Przedmiotem artykułu jest analiza pozycji krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym handlu żywnością i surowcami rolnymi od roku 2000. Zasadniczą tendencją w rozwoju handlu międzynarodowego w okresie po II wojnie światowej był spadek udziału produktów rolnych oraz krajów najsłabiej rozwiniętych gospodarczo. Jednak ciągle dla wielu gospodarek o najniższym poziomie rozwoju handel rolny stanowi podstawę zysków z wymiany i jest szansą na podniesienie standardów życia.


Other Titles:
Position of least developed countries in world agricultural trade in the years 2000-2011
Issue Date:
2013-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.190792
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/190792
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190792
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
16-25
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)