Files

Abstract

Magyarország energiamixében jelenleg a földgáz szerepel a legnagyobb súllyal. Aránya azonban csökkenő tendenciát mutat. A hivatalos energiakoncepció a földgáz szerepének gyors mérséklődésével számol, ami annak a következménye, hogy a megújuló energiaforrások részarányát a jelenlegi (BP adatbázisából számított) 3%-ról 2020-ra 13%-ra teszik. Tekintettel arra, hogy napjainkban a tervezett és a következő másfél évtizedben belépő jelentősebb erőművek szinte mindegyike földgázra alapoz, így a földgáz súlya más előrejelzések szerint az energiafelhasználásban nem csökkenni, hanem sokkal inkább növekedni fog. A tanulmányban idősor elemzéssel bemutatásra kerül a primer energiafogyasztás, a földgázfogyasztás, valamint a megújuló energia fogyasztás várható alakulása Magyarországon. Az eredmények szerint a jövőben a primer energiafogyasztás csökkenése, majd lassú növekedése prognosztizálható. Az energiamixen belül Magyarországon a földgázfogyasztás jelentős csökkenése, valamint a megújuló energia fogyasztás növekedése jelezhető előre 2022-re. Ha a földgáz felhasználásban a jövőbeni tendencia megvalósul, a megújuló energiaforrásokkal teljes mértékben nem lehet majd kiváltani a földgázfogyasztás csökkenéséből adódó kieső energia mennyiségét. --------------------------------------------------------------------------- At present natural gas is the most significant in the energy mix of Hungary. Its share, however, is decreasing. The official energy concept presumes quick decline in respect to gas use, owing to the growing share of renewable energy sources which is expected to jump from the current 3% (calculated from BP database) to 13% by 2020. Considering the fact that almost all the planned major power plants to be implemented in the next one and a half decade will be based on natural gas, the ratio of natural gas will not decline but rather increase in the energy use. The paper uses time series analysis to introduce the expected primary energy use, natural gas use and renewable energy use in Hungary. According to the results, the primary energy use is predicted to drop then slowly increase in the future. Within the energy mix, the natural gas consumption will considerably decline and the renewable energy consumption will increase by 2022 in Hungary. If the forecasted future tendency is realised in natural gas use, the renewable energy sources cannot fully replace the quantity of energy lost due to the drop of natural gas consumption.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History