A MAGYAR TÁRSADALOM FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS ATTITÜDJÉNEK VIZSGÁLATA

Tanulmányomban a magyar társadalom fenntarthatósággal kapcsolatos attitűdjét, véleményét, fogyasztói szokásait vizsgáltam meg egy 29 pontból álló kérdőív segítségével. Tanulmányom célja, hogy a napjainkban egyre nyilvánvalóbbá váló globális problémák hátterét a hazai társadalom viszonylatában feltárjam, megismerjem az egyének e témával kapcsolatos tudását, véleményét, továbbá megértsem az egyéni motivációkat, döntési privilégiumokat a mindennapi fogyasztás során. A válaszok kiértékelésének néhány fontos megállapítása az alábbiakban foglalható össze: a magasabb iskolai végzettség és a magasabb jövedelem a kérdőívre kapott válaszok alapján pozitívan befolyásolja az egyéni döntéseket és attitűdöt, valamint kiderült az is, hogy az idősebbek több figyelmet szentelnek bizonyos fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseknek. A tanulmány megírása számomra is nagy tanulság volt. Az egészen apró, hétköznapi dolgoktól kezdve a globális, egész Földet érintő problémákig sok mindent átgondoltam és talán mondhatom azt is, megtanultam. Éppen ezért úgy gondolom, ha rajtam kívül még néhány ember, aki olvassa írásomat, vagy kitöltötte kérdőívemet, elgondolkodik a leírtakon, a világ berendezkedésén, azon, hogy vajon tényleg szükségünk van-e a 20. pár cipőnkre, palackozott ásványvízre, vagy akár évente új televízióra, akkor úgy érzem sikerült elérnem a tanulmánnyal kapcsolatban önmagam elé kitűzött célt és megérte a hosszú munkát ennek a témának szentelni. Ezt persze döntse el helyettem az Olvasó. ------------------------------------------------------------------ In this study I investigate the Hungarian society’s attitude, opinion and consumer habits in connection with sustainability with the help of a questionnaire that consists of 29 questions. The purpose of this study was to discover the background of the current global problems which are more and more visible today, to get to know the individual’s knowledge and opinion related to this topic and furthermore: to understand the personal motivations and preferences of the decisions in the process of everyday consumption. Some of the main conclusions of the assessment of the answers are: the higher education and salary –based on the answers of the questionnaire – have a positive effect on the personal decisions and attitude. What is more it turned out that the elderly pay more attention to certain questions related to sustainability. Writing this study was edifying to me too. I have managed to think through a lot of issues from the tiny everyday things to the global problems. I might say that I could learn a lot from these issues. That’s why I think if a few people besides me who read my study or answer to the questionnaire thought about what they have read, about the rules of the world, about the necessity of buying our twentieth pair of shoes, bottled water or a new television every year, I would feel I have hit the target I set to myself in this study and that it was worth to concentrate on this topic for such a long time. Of course it is up to the Reader to decide this.


Other Titles:
Investigation of Hungarian society’s attitude in connection with sustainability
Issue Date:
2014
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.188136
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/188136
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/188136
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, 02, 3
Page range:
61-80
Total Pages:
19
Series Statement:
2
3
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)