Files

Abstract

Egy település népességének életminőségét nagymértékben befolyásolja, hogy milyen életkörülményeket tudnak számukra biztosítani. 2012 első felében kérdőíves felmérést készítettem a Gyöngyösi kistérség négy településén (Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján és Nagyréde). Jelen tanulmány célja, hogy a vizsgált településeken élők véleményeinek, tapasztalatainak összegyűjtése és elemzése révén képet kapjak a jelenlegi helyzetről, az aktuális problémákról. A település jellemzőire irányuló elégedettségi skála eredményei szerint a válaszadók többsége közepesen elégedett lakóhelyével. A faktorsúlyok alapján a szociális biztonságot szolgáló fejlesztéseket tartják legfontosabbnak a megkérdezettek. Az eredmények ismeretében válhatnak láthatóvá azok a lakossági igények és elvárások, melyekre hangsúlyt kell helyezni a térség stratégiai fejlesztési irányainak meghatározásakor. --------------------------------------------------------- The quality of life of a municipality’s population is highly influenced by what living conditions they can provide the inhabitants. In the first half of 2012 a questionnaire survey was made in four settlements of the micro region of Gyöngyös (Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján and Nagyréde). The aim of this study is to get a clear picture of the current situation and problems of the inhabitants on the surveyed municipalities by collecting and analyzing their opinions and experience. The results of the satisfaction scale aiming at town features shows that the majority of respondents are satisfied with their abode. According to the factors the social security is the most important developments from the point of view of respondents. In view of these results the needs and expectations of inhabitants become visible which must be emphasized during the determination of the directions of strategic.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History