Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A térbeli adatok gyűjtése, megosztása, minősége, hozzáférése és azok információvá alakítása kulcskérdés a döntéshozatal számára. Az Európai térbeli adatok általános helyzete az adatforrások, illetve adatbázisok széttagoltságával, hozzáférhetőségi lyukakkal jellemezhető. A tagállamok adatbázisai nincsenek összehangolva. Gyakran duplikált adatgyűjtés folyik. Az INSPIRE (Európai Területi Információs Infrastruktúra) azzal a céllal indult, hogy összegyűjtse és továbbfejlessze a tagállamok térinformatikai és területi adataira vonatkozó szabványokat az EU-s intézkedések tervezése és megvalósítása érdekében a környezet, közlekedés, az energia és a mezőgazdaság terén. Rendkívül sok olyan térbeli adatállomány található a tagországokban, melyek már szinte feledésbe merültek, vagy analóg voltuk miatt nem használják a gyakorlatban. Ilyen analóg térképi adatbázis áll rendelkezésre a Károly Róbert Főiskolán, mely 5 megye közel 2000 darab talajhasznosítási, talajismereti és vízgazdálkodási térképét tartalmazza. Írásomban a nevezett analóg térképi adatbázis feldolgozási folyamatát mutatom be, milyen eljárások során lesz papír alapú, analóg térképekből digitális módszerekkel kezelhető, az INSPIRE irányelv előírásainak megfelelő metaadatbázis. --------------------------------------------------------------------- Collecting and sharing spatial data is very important to successful decision-making. The general situation of spatial data in data sources and database fragmentation, the availability of holes can be characterized. Databases are not harmonized by Member States and data collection is duplicated very often. The INSPIRE directive (2007/2/EC of the European Parliament and of the Council) entered into force on 15 May 2007 and will be implemented in various stages, with full implementation required by 2019. The INSPIRE directive aims to create an Infrastructure for Spatial Information in the European Community by harmonising national spatial data infrastructures. This will enable the sharing of environmental spatial information among public sector organisations and better facilitate public access to spatial information across Europe. A large number of spatial data sourses are not used in practice so they are forgotten in the Member States. The Károly Róbert College have such a database, which contain 2000 pieces of land use, water management and soil maps. The purpose of the current paper is to present the prosessing method (to analog maps to digital maps) of these maps. This method is suitable for making metadata of INSPIRE directive.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History