Files

Abstract

A magyar élelmiszer-gazdaságnak számos kihívással kell szembenéznie. Megítélésünk szerint az iparág versenyképességének egyik lehetséges módja a teljesen új vagy még részben kiaknázatlan piaci rések felkutatása és egyedi igényeik magas hozzáadott értékű kiszolgálása. Ilyen potenciális, kisméretű szegmentumoknak tekintjük a Partiumban élőket, ezért célul tűztük ki a magyar és a partiumi középiskolások élelmiszerfogyasztói magatartásának vizsgálatát. Kitértünk a táplálkozásukat befolyásoló tényezőkre, étkezéseik rendszerességére és minőségére, az egyes élelmiszerek és italok fogyasztási gyakoriságára, a házon kívüli étkezési szokásaikra és az egészséges táplálkozáshoz való viszonyulásukra. Végül annak feltárására törekedtünk, hogy az egyes demográfiai jellemzők milyen mértékben determinálják a fiatalok étkezési szokásait és hogy érdemes-e őket etnikai tulajdonságaik alapján szegmentálni. ------------------------------------------------------------- The Hungarian food industry has to face a lot of challenges. We believe that one possible way of being competitive in this field is to explore totally new or only partially exploited market niches and to satisfy individual needs at a high-value-added level. Those living in Partium are considered to be such potential small segments, that is why we have aimed at examining high school students’ food consumption habits in Hungary and Partium as well. We also deal with those factors that influence their food consumption, with the regularity and quality of their eating, with the frequency of certain foods and beverages consumed, with eating out habits and with their attitude towards healthy diet. Finally, we tried to identify to what extent particular demographic characteristics determine young people’s eating habits and whether it is worth segmenting them on ethnic features.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History