Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Tudományos kutatásunkat azzal a céllal készítettük el, hogy befektetésre alkalmas vállalatok váljanak felismerhetővé, amelyek képesek tartós és fenntartható értéknövekedést produkálni, ami megjelenik a piaci árakban is, tehát lekereskedhetőek legyenek. Vizsgálatunkat többváltozós struktúra alapján építettük fel, 500 nagyvállalatból álló mintára. Az S&P500 index 2011. október 25.-én aktuális komponenseinek rendelkezésre álló mérlegeit és eredménykimutatásait használtam fel a 2007-2010.-es üzleti időszakra vonatkozóan. A kutatáshoz továbbá szükségem volt a vizsgálatba bevont 500 cég 2007. és 2012. közötti árfolyam adataira is, hogy megvizsgálhassam az érték növekedést. Az éves beszámoló adataiból olyan pénzügyi típusjelenségeket tárok fel, amik alkalmasak arra, hogy a cégeket csoportokba rendezhessem. Célom az, hogy a feltárt típusjelenségek alapján az elkülönülő vállalati csoportok később legyenek felhasználhatóak előrejelzésekre, befektetések kiválasztására és további kutatásokra. Többváltozós elemzésemet faktoranalízissel kezdtem, hogy a típusjelenségeket jellemzően leíró változókat azonosítani tudjam. A mérleg és eredménykimutatás tételeit vontam be a faktorelemzésbe, amelyek már statisztikailag megbízhatóan használhatóak a vizsgálatnak ebben a fázisában. Klaszteranalízissel létrehoztam a vállalatok olyan homogén csoportjait, amelyek az adatstruktúrában meglévő pénzügyi típusjelenségek alapján jönnek létre. Megismerve a csoportba tartozás feltételeit, a kutatás további részében az egyes csoportokat leíró jellemezők alapján meghatároztuk, hogy milyen piaci értéknövekedést érnek el a megfigyelt vállalatok átlagosan egy év alatt. ---------------------------------------------------------- My scientific research work was completed with the aim that companies which are worth investing into as they are capable of producing a steady and sustainable increase in value could be identified, which should be reflected in the market price thus making them tradable. My research is established on a multivariate structure on a sample of 500 large companies. The actual components of the available balance sheets and the profit and loss accounts of the S&P500 index valid on 25 October 2011 were used concerning the business period 2007-2010. The research also required the official quotation of the 500 companies between 2007 and 2012 so that the increase in value could be examined. I am going to explore financial phenomena from the data of the annual reports that enable me to arrange the companies into different groups. My aim is that the separate company groups be utilisable for subsequent forecasts, investment selection, and further research on the basis of the explored phenomena. I will begin the multivariable analysis with factor analysis in order to be able to identify the variables that describe the phenomena. I included the profit and loss accounts into the factor analysis as they could be reliably used statistically in this phase of the study. By means of cluster-analysis I created homogeneous groups of companies that can be established on the basis of the financial phenomena present in the data structure. Having come to know the conditions of belonging to a group in the subsequent parts of the research I tried to determine on the basis of the characteristics describing the different clusters to what extent the observed companies achieve an increase in value.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History