Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A globalizáció egy jelenség, mely hat a vállalkozások működésére, így hatással van a pénzügyi és számviteli folyamatokra is. A számvitel szolgáltatja a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének megítéléséhez szükséges adatokat és információkat. A nemzetközi és a nemzeti számvitel által biztosított adatok nem különbözőek jelentősen a nemzeti és nemzetközi standardok szerint, ezért nincs akadálya az IFRS SME bevezetésének Magyarországon. A nemzetközi standardok használata növelheti a vállalatok versenyképességét. A fő cél és ok az IFRS SME bevezetésére az, hogy mindenki globálisan ugyanúgy készítse el a pénzügyi kimutatásait, mint versenytársai. Továbbá, a vállalatok és leányvállalataik, akik más kontinensen vannak, világszerte egyféle, általános számviteli nyelven elérhető és mindenki számára érthető és összehasonlítható legyen. ----------------------------------------------------------- Globalization is a symptom and businesses and sciences cannot ignore, so make impression on accounting. The accounting system delivers all the quantitative data and information that reflect the financial, monetary and profitability situation of a company. The statement of the research is that is necessary to take attention that in the course of the use of the data obtained from accountancy differences aren’t significant within the detailed rules depend on the national and international accounting standards. There is nothing to stop adopt the IFRS SME in Hungary also. The IFRS SME enhances competitiveness for the companies. The main goal and reason to convert to IFRS SME is to put everyone globally on the same level with respect to present their financials on the same level as foreign competitors. Furthermore, companies with subsidiaries on other continents will able to prepare statements in one, worldwide, universal accounting language understood by all. So the future is do the complete global transformation.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History