Risk reduction in maize production using weather put option

The aim of this paper is to provide the basic theoretical assumptions about the weather derivatives and to quantify the risk reducing effect of rainfall put-options by applying a stochastic simulation. For this simulation we analyzed the yield data obtained from the maize producing farm located in the central part of Srem (Serbia). A nearby weather station contributed the meteorological data. To attain this goal, we analyze and compare three cases: Revenue without put-option, revenue with put-option, with basis risk and revenue with put-option, without basis risk. In comparison with having no rainfall put-option, the farmer can hedge 10.000 RSD ha-1 with the put-option, considering the basis risk, and even 20.000 RSD ha-1 when not considering basis risk. Consequently the hedging efficiency of the rainfall put-option is substantial in our example.....Cilj ovoga rada jest ponuditi temeljne teoretske pretpostavke u vezi s vremenskim derivatima i učinkom vremenske prodajne opcije na temelju količine padalina na smanjenja rizika primjenom stohastičke simulacije. Za potrebe simulacije provedena je analiza podataka o prinosu dobivenih s poljoprivrednog dobra na kojem se proizvodi kukuruz, a koje se nalazi u središnjem Srijemu (Srbija). Meteorološka postaja, smještena u neposrednoj blizini, bila je izvor meteoroloških podataka. Kako bi smo ostvarili cilj, analizirali smo i usporedili tri slučaja: prihod bez primjene vremenske prodajne opcije, prihod uz primjenu vremenske prodajne opcije s baznim rizikom, i prihod uz primjenu vremenske prodajne opcije bez baznog rizika. U odnosu na neprimjenjivanje vremenske prodajne opcije, poljoprivredni proizvođač može zaštititi od rizika 10,000 RSD haˉ¹ uz primjenu vremenske prodajne opcije s baznim rizikom, odnosnlo 20,000RSD haˉ¹ bez baznog rizika. Iz toga slijedi da učinkovitost eliminacije rizika primjenom vremenske prodajne opcije na temelju količine padalina ima značajnu ulogu u našem primjeru


Variant title:
Smanjenje rizika u proizvodnji kukuruza pomoću vremenske prodajne opcije
Issue Date:
2013-09
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/172543
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/172543
Published in:
Agroeconomia Croatica, Volume 03, Number 1
Page range:
33-37
Total Pages:
5
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)