Riječ urednice

Poštovani čitatelji, pred vama je drugi broj časopisa Agroeconomia Croatica, koji je ugledao svjetlo dana nakon stanke od jedanaest godina kad je izdan prvi broj. Agroeconomia Croatica je časopis Hrvatskog agroekonomskog društva. U ovom se strukovnom časopisu objavljuju znanstveni i stručni radovi iz područja agrarne ekonomike i agrarne sociologije. Časopis prikazuje teorijske radove, ali i one temeljene na razvojnim i iskustvenim istraživanjima. Također, u časopisu će se tiskati i sažeci doktorskih disertacija, pregledi objavljenih knjiga, osvrti na domaće i međunarodne skupove, bibliografi je te znanstveni opusi istaknutih agrarnih ekonomista i sociologa.


Issue Date:
2012-03
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/172509
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/172509
Published in:
02, 1
Agroeconomia Croatica
Total Pages:
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)