Edukacija poljoprivrednih proizvođača o uvođenju GLOBALG.A.P. standarda u poslovanju poljoprivrednih gospodarstava na području Bosne i Hercegovine

Nacionalni interes svih zemalja u tranziciji je pridruživanje Europskoj Uniji. Da bi se ostvario taj cilj neophodna je primjena standarda u poljoprivrednoj proizvodnji i ispunjavanje niza zahtjeva za ulazak u Europsku uniju. Od poljoprivrednih proizvođača i prerađivača zahtijeva se dodatno i cjeloživotno obrazovanje i praćenje dostignuća u znanosti, tehnici i tehnologiji, te poznavanje zakonodavstva. Nameću se zahtjevi za kontrolom hrane i primjenom standarda poput GLOBALG.A.P. u poljoprivrednoj proizvodnji. Bosna i Hercegovina u suranji s AECD i USAID organizacijama postupno uvodi GLOBALG.A.P. sustav u poljoprivrednu proizvodnju kroz projekte vezane za educiranje poljoprivrednih proizvođača......National interest of all transitional countries is joining the European Union. In order to accomplish that aim it is necessary to adopt standards in agricultural production and fulfill number of requests for joining the EU. Agricultural producers and processors need additional and lifelong education, they need to follow achievements in science, technics, technology as well as to be familiar with the legislative. At the same time, food control and adoption of standards like GLOBALG.A.P. are suggested. Bosnia and Herzegovina, in collaboration with AECD and USAID organizations, is gradually introducing GLOBALG.A.P. system into the agricultural production via projects related to education of agricultural producers.


Other Titles:
Education of agricultural producers in adopting GLOBALG.A.P. standard to agricultural farms’ business in Bosnia and Herzegowina
Issue Date:
2012-03
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/172497
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/172497
Published in:
02, 1
Agroeconomia Croatica
Page range:
32-37
Total Pages:
6
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)