Files

Abstract

Obrazovanje ima ključnu ulogu u ostvarivanju načela održivog razvoja. Zbog siline razvojnih procesa, neformalno i informalno obrazovanje sve se više promovira u programima cjeloživotnog obrazovanja. U svrhu postizanja uravnoteženog teritorijalnog razvoja, potreba za različitim programima cjeloživotnog obrazovanja za ruralni razvoj sve je veća. U radu su prikazane aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja, neformalne i informalne, Zavoda za agroekonomiku Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku usmjerene na bržu implementaciju razvojnih programa, kao i ocjena korisnika o potrebi sustavnog provođenja ovakvih programa. Pojašnjena je sukladnost ovih aktivnosti s postojećim strateškim i programskim razvojnim dokumentima.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History