Files

Abstract

A borturizmus az elmúlt években egy komplex szolgáltatássá nőtte ki magát, mely szükségessé tette, hogy a minőség biztosításra egy magas minőséget szavatoló akkreditációs szempontrendszer jöjjön létre. Jellegénél fogva ennek a középpontjában természetesen a bor, borvidék és ezek különböző megjelenési formái állnak. Tanulmányomban a Franken borvidéken alkalmazott minőségbiztosítási akkreditáció vizsgálatának eredményeit mutatom be. 25 borturizmus üzemet 5 akkreditációs szempont alapján vizsgáltam meg. Kutatásom alapján megállapítható, hogy a vizsgált üzemek nagy többsége (83,6%) teljesíti az akkreditációs szempontrendszer követelményeit. Azok az üzemek, melyek komoly hiányosságokat mutatnak, lemorzsolódnak és kikerülnek az akkreditáció hatálya alól. Mivel a látogatók elsődlegesen a kiemelt (akkreditált) üzemeket keresik fel, ez presztízsveszteséget jelent számukra, hosszú távon pénzügyi veszteséggel járhat, illetve megnövekedett marketing költséget vonz maga után. Végeredményben megállapítható, hogy az akkreditációs rendszer teljesíti feladatát, a minőségbiztosítás jól működik, a látogatók előzetes elvárásaiknak megfelelő szolgáltatásokban részesülnek. ----------------------------------------------------------------------------------- Wine tourism has developed into complex services in the past few years, which requires the development of a criteria system that can guarantee high quality. Owing to its nature the focal point of it naturally is the wine and wine region as well as their various manifestations. In my study I'm presenting the results of the survey of quality assurance accreditation used in the Franken wine region. I analyzed 25 facilities of wine tourism using 5 criteria of accreditation. As a result of the survey, it can be stated that the majority of the analyzed facilities (83.6%) fulfill the requirements of the accreditation standards. Facilities which have serious insufficiencies fall back and drop out of the range of accreditation. As visitors primarily visit accredited facilities, this means loss of prestige for them, which on the long run, might cause financial loss and increased marketing costs. In the end, it can be stated that the accreditation system fulfills its purpose, the quality assurance works well, visitors receive services which live up to their preliminary expectations.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History