Files

Abstract

A zárttéri vadgazdálkodás, mint a vadgazdálkodás egyik rohamosan fejlődő területe, jelentős mértékben hozzájárulhat a vidéki térségek fejlesztéséhez, a foglalkoztatási viszonyok javításához, a jövedelemszerzési lehetőségek bővítéséhez, a versenyképes élelmiszeripari termékek előállításához és a turisztikai potenciál erősítéséhez. Vizsgálatainkat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Megyaszó településen és annak külterületén fekvő vadászterületen végeztük, a következő kutatási kérdésekre keresve a választ: • A vizsgált területen mely vadfajok zárttéri tartására, hasznosítására van igény és miért? • Milyen módon járulhat hozzá a zárttéri vadgazdálkodás a vizsgált településen élők életkörülményeinek javításához? • Hogyan járulhat hozzá a zárttéri vadgazdálkodás a helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítéséhez, a turisztikai potenciál erősítéséhez? A kérdőíves és interjús vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a vizsgált területen a zárttéri apróvad-gazdálkodásnak a jövőben szerepe lehet a fogoly visszatelepítésében, a fácán állománynagyságának növelésében. A zárttéri nagyvad-gazdálkodás összekapcsolható a helyi, minőségi élelmiszertermeléssel, a vadkár csökkentésével, a műveletlen mező- és erdőgazdasági területek termelésbe vonásával és hozzájárul a vadfauna bővítéséhez is. Jelentősen bővíthető a turisztikai vonzerőleltár, a vendégkör, az alacsonyabb iskolai végzettségű helyi lakosság is munkalehetőséghez juttatható. --------------------------------------------------------------- The captive wildlife management such as a branch of game management may have a meaningful role in development of rural areas, in improvement of rural employment conditions, enlargement of income generating potential, marketable food industry production, enhancement of tourism potential. Our survey we performed in Borsod-Abaúj-Zemplén County, in a hunting ground that is located in the periphery of Megyaszó village. Our goals are to answer the following research questions: • What kind of wild species required for captive wildlife management and utilization in the study area, and why? • How can the captive wildlife management contribute to the improvement of the quality of living in the circle of local people? • How can the captive wildlife management contribute to the growth of employment opportunities and enhancement of tourism potential? Based on research findings of questionnaire and interview study it can be proved that captive small game management may have an important role in the repatriation of partridge and increase in population size of pheasant. The captive big game management is connectible to quality local food production, reduction of wild boar damage, initiation production in uncultivated agricultural and silvicultural lands and contributes to expand wild fauna. It can contribute to enlargement of the attractive forces of tourism and growth of guests’ number. This activity offers new possibility of employment for local people who have lower education level.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History