Files

Abstract

A fosszilis üzemanyagok legalább részben biohajtóanyagokkal történő helyettesítése egyaránt szolgál társadalmi, környezeti és politikai szempontból is kívánatos célokat. Ezek a szempontok sarkalltak minket is arra, hogy feltárjuk a biohajtóanyag gyártás alternatív inputjaiban rejlő lehetőségeket, ezen belül is a lakossági használt étolaj begyűjtésében rejlő potenciál vizsgálatával már több éve kezdtünk el foglalkozni. Gyöngyös területén 2011. előtt egyetlen szervezet sem foglalkozott a kommunális használt étolaj begyűjtésével. 2011-ben szinte egy időben 3 új lehetőség is nyílt arra, hogy a lakosság környezettudatosan szabaduljon meg a sütésből visszamaradó használt étolajtól. Egyik az általunk kifejlesztett kísérleti logisztikai rendszer, melynek ötlete abból a kérdésből született, hogy vajon néhány deciliter olajat a lakosok hajlandóak-e elvinni a városszéli hulladékudvarokig, vagy a MOL kútig, vagy jóval hatékonyabbnak bizonyulna-e egy ezeknél kényelmesebb megoldás. Logisztikai rendszerünket 2011. július 1-től 2012. június 30-ig, azaz egy teljes évet átfogóan működtettük. Ennek az egy évnek a főbb tapasztalatait összegzi a tanulmány, összevetve a 3 párhuzamosan működő környezettudatos megoldás tapasztalatait. ---------------------------------------------------------- The substitution of fossil fluels - at least partly – by biofluels desired based on social, environmental and political point of views. Based on these aspects we start to explore the possibilities inherent alternative inputs in biofuel production, especially the potential inherent in the collection of used cooking oil, that we’ve already started to deal with for several years ago. The communal wasted cooking oil was nobody collected in Gyöngyös before 2011. But in 2011, at almost the same time, 3 new possibilities appeared in this town to provide the environmental conscious behaviour for the population to solve the problem of wasted cooking oil. One of these is the experimental logistic system developed by us. Our idea came from the question: Are the people willing to take a long distance to the waste depot or the to the MOL station with a few amount of cooking oil? Is a more comfortable solution influencing/developing their behaviour significantly? Our logistic system ran from 1st of July of 2011 to 30th of Jun of 2012, so extended for a whole year period. This study is about the main experiences of this year, by means of comparison the experiences of the three environmental conscious possibilities.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History