000171171 001__ 171171
000171171 005__ 20180122232931.0
000171171 0247_ $$2Other$$aHU ISSN 2064-3004
000171171 037__ $$a1063-2016-86161
000171171 037__ $$a1063-2016-86328
000171171 041__ $$ahu
000171171 245__ $$aA SZÉLERŐMŰ, MINT A MEGÚJULÓ ENERGIA EGY STRATÉGIAI IRÁNYA
000171171 246__ $$aWind Turbines as one of The Strategic Directions of Renewable Energy
000171171 260__ $$c2013
000171171 269__ $$a2013
000171171 270__ $$mdoman@karolyrobert.hu$$pDomán,   Szilvia
000171171 270__ $$mtamusne@karolyrobert.hu$$pTamus,   Antalné
000171171 270__ $$mspadatomi@gmail.com$$pSimon,   Tamás
000171171 270__ $$mkatonanorbert@freemail.hu$$pKatona,   Norbert
000171171 300__ $$a14
000171171 336__ $$aJournal Article
000171171 490__ $$a1
000171171 490__ $$a2
000171171 520__ $$aMind világszerte, mind hazánkban egyre inkább központi téma az energia, az alternatív energiaforrások, a környezetvédelem kérdésköre.
A szélenergia, mint az egyik legrégebben alkalmazott és egyik legismertebb alternatív energiatípus jelentősége manapság aligha vitatható. 
Szekunder kutatásunk során arra vállalkoztunk, hogy utánajárunk ezen megújuló energiatípusnak, nemzetközi és hazai elterjedésének, környezeti hatásának, várható jövőjének.
Kutatási célként tűztük ki a megújuló, alternatív energiaforrások pozíciójának általános áttekintését, a szélenergia jelentőségének bemutatását, illetve fel kívántuk tárni a szélerőművek telepítésének múltját, jelenét, körülményeit. A témával kapcsolatos nézetek, meglátások részletesen feltárását követően ütköztettük a véleményeket, illetve levontuk következtetéseinket.
Összességében megállapítható, hogy hazánkban bőven van potenciál éppen a témánkul választott szélenergia felhasználás területén is. Egy ilyen beruházás esetén a lakosság ellenállása nem számottevő, az ezzel kapcsolatos nézetek kedvezőek, ezért érdemes lenne központi szinten is újragondolni a fejlesztési terveket, azok ütemét. A szélerőmű ugyanis a leggyorsabban üzembe helyezhető villamos-energiát előállító, nagy teljesítményű erőmű, emellett a hagyományos erőművekhez képest kevésbé helyhez kötött, emellett, mivel a szélenergia folytonos és megújuló, így a fenntartható energiatermelésre gyakorolt pozitív hatása alig vitatható.
 -------------------------------------------------------------- Energy, alternative energy resources, and environmental issues increasingly become a central concern worldwide as well as in Hungary.
The significance of wind energy, as one of the oldest and most wildly used alternative energy resources, can hardly be questioned these days.
In our secondary research we made an attempt to scrutinise this type of renewable energy, its international and domestic spreading, the environmental impacts, and its expected future.
Our aim in this research was to observe the position of renewable and alternative energy sources in general, to present the significance of wind energy, and to explore the past and present as well as the circumstances of the installation of wind turbines. After presenting the detailed views and insights in connection with this topic we compared opinions and drew our conclusions. 
All in all it can be stated that there is plenty of potential in our country to exploit wind energy. In case of such investment the resistance of the population is not significant, opinions in this respect are positive therefore both the development plans and their timing should be reconsidered at national level. Wind turbines are high-performance power plants that can be put into operation relatively easily, in addition – compared to traditional power plants – they are less stationary, furthermore, since wind energy is continuous and renewable, their positive impacts on sustainable energy production is hardly debatable.
000171171 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2014-06-01T12:59:52Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.
000171171 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000171171 650__ $$aResource /Energy Economics and Policy
000171171 6531_ $$amegújuló energia
000171171 6531_ $$aszélerőmű
000171171 6531_ $$akörnyezeti hatások
000171171 6531_ $$anemzetközi és hazai tendenciák
000171171 6531_ $$arenewable energy
000171171 6531_ $$awind turbines
000171171 6531_ $$aenvironmental impacts
000171171 6531_ $$ainternational and national trends
000171171 700__ $$aDomán, Szilvia
000171171 700__ $$aTamus, Antalné
000171171 700__ $$aSimon, Tamás
000171171 700__ $$aKatona, Norbert
000171171 773__ $$o50$$q37
000171171 773__ $$tJournal of Central European Green Innovation
000171171 773__ $$kNumber 2
000171171 773__ $$jVolume 01
000171171 8564_ $$s12402252$$uhttps://ageconsearch.umn.edu/record/171171/files/Dom_n.pdf
000171171 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/171171
000171171 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:171171$$pGLOBAL_SET
000171171 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2014-06-01T13:07:41Z
No. of bitstreams: 1
Domán.pdf: 12402252 bytes, checksum: 35ba6084edd39d3cc948ba444c78d674 (MD5)
000171171 912__ $$nMade available in DSpace on 2014-06-01T13:07:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Domán.pdf: 12402252 bytes, checksum: 35ba6084edd39d3cc948ba444c78d674 (MD5)
  Previous issue date: 2013
000171171 982__ $$gJournal of Central European Green Innovation>Volume 01, Number 2, 2013
000171171 980__ $$a1063