A MAGYARORSZÁGI KISTÉRSÉGEK MUNKAERŐ-PIACI ALAKULÁSÁT MAGYARÁZÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA


Keywords:
A munkaerő-piaci problémák a rendszerváltást követően egyre jobban felerősödtek ; nemcsak hazánkban ; hanem a környező országokban is. A rendszerváltás „öröksége” és hatásai jól érezhetőek a kelet-közép-európai régióban ; amelynek főbb munkaerő-piaci indikátorait is megvizsgálta a szerző. A tanulmány a hangsúlyt a 2008. évi gazdasági válságot követő kedvezőtlen gazdasági és munkaerő-piaci – a rendszerváltás utáni kedvezőtlen helyzethez hasonló – állapotra helyezi. A tanulmányban Magyarország kistérségeinek ; különös tekintettel az Észak-magyarországi régió pozícióinak változásait szemléleti a szerző válság óta. A hazai kistérségekre a 2008. és 2011. évekre végzett főkomponens és klaszter analízis számításokkal törekedett bizonyítani ; hogy a térszerkezeti változások sokkal markánsabbá váltak ; a gazdasági válság hatása nemcsak a munkaerőpiacon volt érzékelhető. A nyilvántartott álláskeresők számának változását magyarázó tényezőket is megvizsgálta egy keresztmetszeti évet figyelembe véve a magyarországi és az Észak-magyarországi régió összehasonlításával --------------------------------------------- The problem of the labour market had increased after the regime change not only in Hungary ; but also in neighbouring countries. “The heritage” of the regime change and their effects are observed well in the Central-Eastern European region ; the main statistical indicators were observed and analysed by the author. The focus of this study is the disadvantageous labour market and economical situation after the world economic crisis (2008) which is similar then the situation after the regime change. The author tried to present in this study the change of the Hungarian micro regions ; in particular the Northern Hungary’s position since the world economic crisis. She made calculations using factor analysis and cluster analysis in the year of 2008 and 2011 in order to show the changes of spatial structure which become much more marked ; the effect of the world economic crisis is observed not only on the labour market. She examined the changes of the explanatory variables of the number of registered job seekers in view of a cross-sectional comparison of a year in Hungary and in Northern Hungary too.
Other Titles:
Analysis of Hungarian Micro Regions’ Labour Market Explanatory Variables
Issue Date:
2013
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.170727
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/170727
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/170727
Published in:
01, 1
Journal of Central European Green Innovation
Page range:
83-96
Total Pages:
14
JEL Codes:
J01; R11
Series Statement:
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)