Szerződéses kapcsolatok az élelmiszerláncban és a szerződések kikényszeríthetősége

A szerződéses kapcsolatoknak egyre nagyobb jelentősége van a modern élelmiszer- gazdaságban. Az élelmiszer-gazdaság hatékony működéséhez szükséges, hogy a szerződő fe-lek betartsák szerződésben vállalt kötelességeiket. Az elméleti modellek különböző módon hangsúlyozzák a bíróságok szerepét a szerződések kikényszerítésében. A cikk a szerződések kikényszeríthetőségének problémáját vizsgálja a magyar élelmiszer-gazdaságban egy kérdőíves felmérés segítségével. Legfontosabb eredményeink a következők. A válaszadók egyöntetűen úgy vélték, hogy a szerződések bírósági úton történő kikényszerítése hosszú ideig tart és nagyon költséges. Ugyanakkor csak a cégek kis része fordult bírósághoz szerződések kikény-szerítésének a céljával. A beszállítók védelméről alkotott törvényt a cégek pozitívan fogadták, noha ennek hatékonyságáról megoszlik a véleményük. A termelő, a kisebb méretű és exportáló cégek nagyobb arányban jelezték a gazdasági válság negatív hatását, mint a feldolgozó, nagyméretű és hazai piacra termelő vállalatok. -------------------------------------------------- Contractual relationships play an increasingly important role in the modern food chain. The efficient working of the food chain requires the fulfilment of contracts between partners. Theoretical models emphasise different aspects of courts in contract enforcement. This article investigates the enforcement of contracts in the Hungarian food chain by means of a survey. Our main results are as follows. The majority of respondents believe that contract enforcement via the court is very time-consuming and costly. But a minority of firms goes to the court in order to enforce their contracts. Respondents evaluate positively the regulations, but they have some doubts about their efficiency. Producers and small exporter firms are more sensitive to the negative impact of the economic crisis than are large and domestic market oriented firms.


Other Titles:
Contractual relationships in the food chain and contract enforceability
Issue Date:
2012-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.143601
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/143601
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/143601
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 56, 6
Page range:
488-499
Total Pages:
12
Series Statement:
56.
6.
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)