Files

Abstract

Az iskolatej- és iskolagyümölcs-program magyarországi tapasztalatainak vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a közoktatási intézmények alapvetően elégedettek voltak mindkét programmal, és szívesen vesznek részt azokban. A kérdőíves felmérésben részt vevő beszállítók, illetve iskolák hasonlóan ítélték meg az iskolatej- és az iskolagyümölcs-programot. Az iskolák a programok jótékony hatását elsősorban abban látják, hogy a gyerekek rendszeresebben fogyasztanak gyümölcsöt és tejterméket, javult a hátrányos helyzetű gyerekek táplálkozása. Ugyanakkor a beszállítók és az oktatási intézmények is egyetértettek abban, hogy az iskolatej- és iskolagyümölcs-programban való részvétel növelte az adminisztrációs terheket, ezért a nagyobb hatékonyság érdekében szükséges a programokhoz kapcsolódó adminisztráció egyszerűsítése. Az iskolatej-, illetve az iskolagyümölcs-programban való részvétel értékelésének faktoranalízisét az iskolák körében végeztük el, és egyaránt három faktort képeztünk: egészség, kapcsolat és szociális helyzet. Mindkét program esetében a kapcsolat faktora szerepelt a legnagyobb súllyal. Az iskolák iskolatejprogramban történő részvételét klaszteranalízissel vizsgálva azt az eredményt kaptuk, hogy az iskolák csaknem 23 százaléka mindhárom faktort egyszerre fontosabbnak tartotta az átlagosnál, míg az iskolagyümölcs-program tekintetében egyetlen iskola sem volt, amelyik a három faktort egyszerre vélte volna az átlagosnál fontosabbnak. ---------------------------------------------- By analysing the experiences of the EU school milk and school fruit schemes in Hungary we can conclude that the educational institutions were satisfied with both schemes and are willing to continue to participate. The opinions of the participating deliverers and schools in the school milk and school fruit schemes are similar. Based on the opinion of the participating schools the benefit of the schemes is that children are consuming fruit and dairy products more often and consequently the nourishment of disadvantaged children has improved. The deliverers and schools agreed that their participation in the school milk and school fruit schemes increased the administrative burden of the school milk deliverers and schools. Therefore, in order to improve the effectiveness of the schemes it is necessary to simplify the administration. The evaluation of the school milk and school fruit scheme in schools has been performed using factor analysis. We made three factors: health, connection and social status. In both schemes the connection factor had the largest weight. The cluster analysis of the schools in the school milk scheme indicated that 23 per cent of the schools considered all the three factors at the same time to be more important than the average but for the school fruit scheme none of the schools considered all the three factors at the same time to be more important than the average.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History