Files

Abstract

A vizsgált, közel háromszáz mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozás elenyésző arányban (rendszerenként a megkérdezettek 1–8% közötti arányában) ismer integrált vállalati információs rendszert. A megkérdezett vállalkozások nem használnak belső információkat integráló rendszert, amelynek segítségével nyomon követhetnék a vállalkozás működését, belső folyamatait. Ennek okaként egyrészt megemlíthető, hogy a rendszerek megvásárlása – a pénzügyi helyzetükből kifolyólag – meglehetősen nagy terhet jelent a vállalkozások számára. Részben ez is lehet az oka annak, hogy az általunk megkérdezett termelők kevés információval rendelkeznek a rendszerek által nyújtott lehetőségekről, ezáltal tovább gátolva azok bevezetésének esélyét, előnyeinek hasznosítását. Jóllehet egyfajta előrelépés tapasztalható a mezőgazdasági vállalkozások körében a különböző számítástechnikai alkalmazások térinformatikai, távérzékelési szolgáltatásaiban, a vezeték nélküli technológiák használatában, viszont ezek úgynevezett szigetszerű megoldásoknak tekintendők, és nem segítik az integrált rendszerekhez való közeledést, amelyek lehetőséget nyújthatnának egyes ágazati folyamatok modellezésére. -------------------------------------------------- Very few of the almost three hundred examined agricultural enterprises (between 1% and 8% of the respondents in different sectors) are familiar with integrated information systems. The surveyed enterprises do not use internal information integrating systems that would help them to closely follow the operations of the enterprise and its internal processes. The reason for this on the one hand is that the purchase of such systems – due to the financial situation – presents a very heavy burden for agricultural enterprises. This may partially be the reason why the interviewed producers are not aware of the possibilities offered by such systems, which further hinders the chances of introducing these systems and utilizing their advantages. Although there are certain visible advances in agricultural enterprises using different IT applications, spatial informatics and remote sensing services, and wireless technology, these represent so called isolated solutions and do not support the acceptance of integrated systems which could present possibilities for modelling sectoral processes.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History