Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A tanulmány ráirányítja a figyelmet azokra a hatótényezőkre, összefüggésekre, hajtóerőkre, amelyeket célszerű figyelembe venni a természeti erőforrások fenntartható hasznosításában. A természeti erőforrások fenntartható igénybevételének előmozdítására a KAP 2014–2020. évi jogi szabályozása is hangsúlyt fektet, továbbá a természeti erőforrások a hazai stratégiák, ágazati programok megvalósításában is kulcsszerepet játszanak. Vizsgálataink alapján javasoljuk, hogy következetesen vegyék számításba a tanulmányban bemutatott – a természeti erőforrások igénybevételére vonatkozó – hatótényezőket, korlátokat a hosszú távú koncepciókhoz kapcsolódó szakpolitikai döntésekben. Más szóval, a természeti erőforrásokhoz kapcsolódó fenntarthatósági kritériumokat célszerű beépíteni a közpolitikákba, továbbá a jelentős természetierőforrás-igényű projektekben, beruházásokban térségi szemléletű fenntarthatósági vizsgálati elemzés készítését javasoljuk. Kiemelten fontos az eredmények oktatási tevékenységbe illesztése, a szemléletformálás elősegítése. A tanulmány második felében kísérletet tettünk az ökoszisztéma-szolgáltatások természetierőforrás-szemléletű értékelésére és ennek nemzetközi összehasonlítására. Négy ökoszisztémaszolgáltatás-csoportban vizsgáltuk a természetes és az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat. Javasoljuk a tanulmányban bemutatott – ökoszisztéma-szolgáltatásokra is alkalmazható – fenntarthatósági értékelés alkalmazását és módszertani továbbfejlesztését, például konkrét tevékenységekre, termőhelyekre történő lebontását, valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások hazai tendenciáira vonatkozó értékelés további finomítását. ----------------------------------------------- This study calls attention to the factors, interrelations and driving forces that should be taken into account in sustainable resource utilization, which the CAP reform for 2014- 2020 places emphasis on, with national strategies and sectoral programs also playing a vital role. We propose that factors and limitations of using natural resources presented in this study be taken into account in policy decisions for long-term concepts. In other words, sustainability criteria for natural resources should be incorporated into policies, and we also propose conducting a regional sustainability assessment for projects and investments that require extensive natural resources. Using the results in education and raising public awareness are also vital. In the second part of the study, we attempt the assessment of ecosystem services based on natural resources with an international outlook. We have defined four groups of ecosystem services that provide mankind with direct and indirect benefits through ecosystems in their natural state or modified by anthropogenic effects. We propose the further development of the methodology – also applicable to ecosystem services – for the sustainability assessment presented in this study, e.g. for specific activities or production areas, and further refining the analysis of national tendencies in ecosystem services.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History