A MAGYARORSZÁGI CUKORRÉPA-TERMELÉS ÉS AZ EU CUKORPIACI REFORMJA

A hazai cukorrépa-termelés költség- és jövedelmi helyzetének javulása figyelhető meg a vizsgált – az EU csatlakozást megelőző – időszakban. A reform alkalmazásáig további javulás várható. A hazai termelői bázis összetételének és hatékonyságának, a termelési költségek várható alakulásának, valamint a potenciális helyettesítő szántóföldi növények jövedelmezőségének vizsgálata alapján, a cukorrépa-termelés jövőjére vonatkozóan megállapítható, hogy a Bizottság reformjavaslatában szereplő, 2007-től bevezetendő, tonnánként 25 eurós cukorrépa ár nem biztosítja a hazai feldolgozóipar nyersanyag-szükségletének megtermelését. Ahhoz, hogy a gyárak számára a cukorrépa-nyersanyag megfelelő földrajzi koncentráltságban biztosítható legyen, legalább 20%-kal magasabb, azaz minimálisan 30 euró/t cukorrépa árra lenne szükség. A Bizottság javaslata a cukorrépa-termelőknek juttatandó közvetlen jövedelemtámogatás termeléstől történő teljes szétválasztását (decoupling) írja elő a tagállamok számára. A hazai ágazat érdeke ezzel szemben egy olyan támogatási konstrukció, amely átmenetileg a cukorrépa-termelés folytatásához köti a támogatás egy részét. A hazai cukorrépa-termelők 45-50%-a – mintegy 1,3-1,5 millió tonna cukorrépa-termeléssel – tekinthető hatékonynak a reform utáni helyzetben, figyelembe véve a 2004. évi szinthez képest bizonyos inputköltségek csökkenését és a technológia fejlődését. A hatékony termelők a reorganizációt követően akár 1,7-2,0 millió tonnára is növelhetik cukorrépa-termelésüket, ami megfelelő hátteret biztosíthat egy, a jelenleginél kisebb méretű, de hatékonyabb hazai cukoripar működéséhez. ----------------------------------------------- In the period before joining the EU the costs and incomes position of domestic sugar-beet production has been improving. Up to the enforcement of reforms further improvements are expected. Examination of the composition and efficiency of domestic growers, expected changes in production costs and the profitability of cultivating potential plant alternatives shows that the 25EUR/ton price proposed by the Commission as from 2007 does not cover the production costs of row materials required by the domestic sugar industry. To ensure the availability sugar-beet row material to the sugar processing industry in appropriate geographic concentrations, the price of sugar-beet should be 20% higher, that is a minimum price of 30EUR/ton would be required. The Commission requires of the member states to wholly decouple direct support to sugar-beet growers from sugar manufacturing. In contrast the domestic sugar industry is interested in a support construction that would transitionally tie a part of support to the continuation of sugar-beet production. Taking into account the decline in input costs and the development of technology compared with the 2004 levels about 45% to 50% of domestic producers taking up 1.3 to 1.5 million tons of sugar-beet may be considered sufficiently effective after the reform. Efficient growers may however increase their output to 1.7 to 2.0 million tons following re-organisation providing a sufficiently secure background to a smaller but more effective domestic sugar manufacturing industry.


Other Titles:
HUNGARIAN SUGAR BEET PRODUCTION AND THE REFORM OF EU SUGAR MARKET
Issue Date:
2006-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.140382
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/140382
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/140382
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 50, 5
Page range:
18-29
Total Pages:
12
Series Statement:
50.
5.
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)