RÁFORDÍTÁSOK ÉS HOZAMOK AZ EU-BAN ÉS MAGYARORSZÁGON

Az Európai Unió és Magyarország mezőgazdasága üzem- és vállalatgazdasági mutatóinak korrekt összehasonlító vizsgálatai a hazaihoz hasonló termelési szerkezetű A1-es régiók gazdaságainak adatai alapján történtek. A 102 A1-es régió közül 20 mutató segítségével került kiválasztásra az a 11, melynek termelési szerkezete hazánkéhoz leginkább hasonlít. Az Unió gazdaságaiban, a hazaiakhoz viszonyítva, ugyanakkora területen „másfélszer többől kétszer többet” állítottak elő. A rendelkezésünkre álló minta alapján a hatékonysági különbségekben a menedzsment szerepe volt a meghatározó a méretelőnyökkel szemben. A magyar gazdaságoknak versenyképességük javítása érdekében a hatékonyság azon elemeit szükséges növelniük, amelyek elsősorban a termelési tényezők optimális arányainak és mértékének helyes megválasztásából származnak. ---------------------------------------- Comparisons of indices for agricultural operations and enterprises in the European Union and in Hungary have been made on the basis of data from A1 regions with similar production structures to ours. Of 102 A1 regions on the basis of 20 indices eleven were chosen whose production structure was the most similar to that of Hungarian farms. Compared to ours agricultural enterprises working similar land areas in the EU produced “twice as much from one and a half amount”. Examples available to us indicated that differences in efficiencies were due to the role of management rather than farm size. To improve the competitiveness of Hungarian farms we need to improve primarily those elements of efficiency that relate to the suitable choice of optimal proportion and scale of production factors.


Other Titles:
EXPENDITURES AND RETURNS IN THE EU AND IN HUNGARY
Issue Date:
2006-07
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.140375
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/140375
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/140375
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 50, 4
Page range:
8-17
Total Pages:
10
Series Statement:
50.
4.
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)