A KEMIKÁLIÁK CSÖKKENTÉSÉNEK GAZDASÁGI HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK DÖNTÉSEIBEN

A mezőgazdasági termelésben felhasznált kemikáliák csökkentése, és ezáltal a környezetterhelés mérséklése napjaink feladata. A termelőnek fontos, hogy gazdálkodási döntéseinek kialakításakor rendelkezésére álljanak azon információk, amelyek megmutatják a kemikáliák csökkentésének következményeit. A kutatásban – modellszámítások segítségével – vizsgáltuk, hogy hogyan változhat egy üzem jövedelemtermelő képessége, ha csökkenti a növénytermelésben alkalmazott kemikáliák felhasználását. Megállapítottuk, hogy a csökkentett növényvédő szerfelhasználás, vagy a teljes vegyszer tiltás csökkenti a jövedelem előállítás lehetőségét, leszűkül a jövedelmet adó mérettartomány, valamint csökken az elérhető jövedelem tömege is. Ugyanakkor minden olyan esetben, amikor az értékesítésben érvényesíteni lehet valamilyen felárat, akkor a konvencionális gazdálkodás eredményeihez hasonló jövedelmet lehet elérni. A vállalkozások akkor tudnak helyes döntéseket hozni, ha rendelkeznek mindazokkal az ismeretekkel, amelyek egy változtatás hatását mutatják meg, ugyanakkor – véleményünk szerint – a csökkentett kemikália használat miatti kieső jövedelem megfelelő támogatási rendszer kialakításával kompenzálható. ----------------------------------------------------- Our present day task is the reduction of chemicals used in agricultural production thereby moderating environmental pollution. The availability of information about the consequences of reduced chemicals usage is paramount to farmers in making their decisions concerning their farming practices. In this study using numerical modelling we investigated how the incomes producing capability of an enterprise may change if the use of chemicals in plant cultivation is reduced. We have found that reduction or secession of the use of plant protecting chemicals reduces the chances of incomes production, narrows the size range that yields income and decreases the amount of potential incomes. At the same time whenever premium can be charged, it can produce incomes not dissimilar to that of conventional farming. Enterprises can make proper decisions if they have the information about the consequences of change, while at the same time, in our opinion, loss of income due to reduction in chemicals usage may be compensated by the development of an appropriate supporting system.


Variant title:
THE ECONOMIC EFFECTS OF REDUCTIONS IN CHEMICALS USAGE IN THE DECISION MAKING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Issue Date:
2006-07
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/140371
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 50, Number 4
Page range:
52-60
Total Pages:
9
Series Statement:
50.
4.
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)