Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A 2004. év májusában megjelent AVOP (Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program) pályázati felhívás óta, több mint másfél év telt el. Az AVOP első szakaszában (2004-2006) a nyertes pályázatok projektjeinek finanszírozására 75,8 Mrd Ft EU támogatás és 26,2 Mrd Ft nemzeti forrás; összesen 105 Mrd Ft állt rendelkezésre. A fenti időszak éveiben a támogatási összegek aránya: 23,3%, 33,3%, 43,4%. A célkitűzések teljesítésének vizsgálatában szerzett tapasztalatok egy része, a korábbi helyzethez (SAPARD) viszonyítva kedvezőbb tendenciákat mutat. Adódnak azonban még megszívlelendő tanulságok is. Az AVOP célkitűzéseiben megfogalmazott prioritások (intézkedések) többsége a forráshiány miatt elutasított SAPARD pályázatok megismétlését tette lehetővé. Az intézkedések pályázati felhívásai és a bírálati folyamat gyakorlata, az említett előcsatlakozási programtól jelentősen eltér. Ez kifejezésre jut az alintézkedések lényegesen nagyobb számában, amely a fejlesztendő szakterületek választékát gazdagította, a rendelkezésre álló forrásokat viszont elaprózta. A támogatási igények elbírálásának 2004. év közepén megújuló intézményi és szervezeti rendszere a döntéselőkészítő munkát megalapozta. A rendelkezésre álló támogatási keretösszegek következetes figyelemmel kísérése egy-egy intézkedés felfüggesztését, határnapok megállapítását, ismételt meghirdetését eredményezte. Ez a támogatást igénylők körében, a többször is módosuló pályázati feltételekkel együtt, elégedetlenséget váltott ki. A négy prioritás pályázati számaránya: 1. 66,7%, 2. 4,8%, 3. 25,8% 4. 2,7%. A megítélt támogatási összegeké pedig 71,2%, 11,9%, 16% és 0,9%. A 2005. november 2-ig prioritásonként meghatározott keretösszegek 90%-át a mezőgazdasági beruházásokra, 64,5%-át az élelmiszer-feldolgozás modernizálása céljaira, 48,8%-át pedig a vidéki térségek fejlesztésére kötötték le. E felhasználási arányokból az intézkedésenként lehetséges, még pályázható forrásokra következtethetünk. A támogatások kifizetését 2005. májusában megkezdték. Jelenlegi (november 2.) összege 10,15 Mrd Ft (2006. 02. 20-án 23,5 Mrd Ft), amelynek 70%-a mezőgazdasági beruházás. Ismerve a jóváhagyott pályázatok számát, feltételezve a kormány ígéreteinek teljesítését várható, hogy a kifizetések üteme felgyorsul és a tervezett támogatási összegeket felhasználják. Ehhez azonban a támogatási források időbeni folyósítása és a fejlesztéseket végrehajtó szereplők tervszerű realizáló munkája egyaránt nélkülözhetetlen. ------------------------------------------ In the first phase of AVOP (2004-2006) the total grant amounts available each year is 23.3%, 33.3%, and 43.4%. Some of the experiences gained in examining the achievement of targets, show a favourable tendency in comparison to the previous situation (SAPARD). The majority of the priorities (measures) formulated in the AVOP targets made it possible to resubmit applications rejected under SAPARD due to lack of funds. The call for applications for these measures and the practice of the adjudication process differed significantly from the aforementioned pre-accession programme. This is apparent in a significantly large number of the sub-measures, which enriched the choice of specialist fields for development, but dissipated the available funds. The renewal in mid-2004, of the institutional and organisational system of assessing funding requirements, laid the foundations for the decision-making process. Steadfast attention to the earmarked funds available for support resulted in the occasional suspension of a measure and the establishment or repeated announcement of a deadline. Alongside the repeated modification of application criteria, this lead to dissatisfaction within the circle of applicants.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History