Files

Abstract

A hat – különböző tehénlétszámú és termelési színvonalú – társas gazdaságban végzett vizsgálatainkból megállapítható, hogy még a nagy – 8 ezer liter feletti – fajlagos tejhozam mellett is csak a kiegészítő (kvóta-) támogatások tették a tejtermelést nyereségessé. A tejtermeléshez adott különféle támogatások nélkül a hazai tejtermelők egyre nagyobb hányada termel veszteségesen. A vizsgált hat gazdaságból kettő a teljes állományát felszámolta 2010-ben. A tejtermelés költségeiben továbbra is a takarmányköltségek adják a legnagyobb (52%-os) részt, ami a magas tejhozamú (8 ezer liter feletti) állományokban még ennél is nagyobb. A magasabb hozamok ugyanakkor mérséklőleg hatottak a munkabér-, az amortizációs és az általános költségek arányára. A tejtermelés költségei hét év alatt (2004–2010) a társas gazdaságokban országosan közel 20, a takarmányköltségek 14, a munkabérköltségek pedig 66%-kal emelkedtek. A tej értékesítési ára ebben az időszakban – a 2007–2008. évek kivételével – stagnált, illetve 2009-ben 2004-hez képest 5, 2008-hoz képest viszont 25%-kal csökkent. 2010-ben a 2009. évihez képest 13, 2011 első negyedévében pedig közel 50%-os tejárnövekedés következett be, amihez a támogatások 70%-os emelkedése társult. --------------------------------------------- Our study of the six dairy farms – with different number of cows and at various standards of production – run by partnerships found that even when milk yields were high (above 8,000 litres), milk production was only made profitable by the additional (quotabased) subsidies. When discounting the various subsidies granted for milk production, an increasing percentage of Hungarian dairy farmers make a loss. Two of the six farms studied liquidated their entire livestock in 2010. Feed costs remain the largest component of dairy production at 52% - and even higher in herds with a high milk yield (above 8.000 litres). At the same time, higher yields reduced the share of wage costs, amortisation and general costs. Over a seven-year period (2004 to 2010) the costs of dairy production increased by nearly 20% nationally at farms run by partnerships, with feed costs going up by 14% and wage costs by 66%. The selling price of milk, however, remained stagnant in the same period (except in 2007-2008); in 2009 it was 5% lower than in 2004 and 25% lower than in 2008. The selling price of milk rose by 13% from 2009 to 2010 and by nearly 50% to the first quarter of 2011, accompanied by a 70% increase in subsidies.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History