A munkahelyi étkezés hazai fogyasztói piacának vizsgálata

Tanulmányunkban 1000 fős országos felmérés eredményei alapján azonosítottuk a hazai munkahelyi étkezés fogyasztói szegmenseit. Bebizonyítottuk, hogy a célcsoportok szocio-demográfiai ismérvek mellett az étkezési és élelmezési szokások, a munkahelyi étkezéshez való viszony szerint is eltéréseket mutatnak, amely igazolja, hogy ezen ismérvek befolyásolják az egyént abban, hogy milyen munkahelyi étkezési formát választ. Megállapítható, hogy a munkahelyi étkezés igénybevétele leginkább az időtudatos élelmiszer-fogyasztói magatartással függ össze, de megjelennek a kényelem, a termékminőség és a kiegészítő szolgáltatások iránti fogyasztói elvárások is. Az eredmények segítséget jelenthetnek a piacfejlesztési, piacbővítési lehetőségek definiálásában és a célpiaci igényekhez igazodó marketingaktivitások azonosításában. ----------------------------------------- Our paper presents the findings of a national 1000-person survey. Based on the results, we identified the consumer segments present in the domestic market of institutional catering. We proved that in addition to socio-demographic characteristics, the segments also differed in terms of eating habits and attitude to institutional catering. This confirms that these factors influence the individuals in choosing the form of institutional catering. It was found that the choice of the institutional catering correlates mostly to time-conscious food consumption behaviour, but consumers’ demand for convenience, quality and extra services also appear in addition to time optimization. These empiric results can assist specialists of institutional catering to define the prospects of market expansion as well as to identify the special marketing activities necessary to reach the various consumer segments.


Other Titles:
Examining the Hungarian consumer market of workplace catering
Issue Date:
2011-08
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.119924
HU ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/119924
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/119924
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 55, 4
Page range:
427-434
Total Pages:
8
Series Statement:
55
4
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)