Nemzeti kincsünk a vidék!

Társadalmunk gazdasági fejlődése a természeti erőforrások használatára épül. A földtulajdon és a földhasználati rendszer hatékonysága hazánkban és az EU-ban is a figyelem középpontjában áll. A birtokstruktúra és a földhasználat döntően befolyásolják a gazdálkodás eredményességét. A Kormány a Nemzeti Földalap létrehozásával gátat kíván szabni a földspekulációnak. Vidéken a föld racionális használata megkerülhetetlen. A kritikus gazdasági helyzetű térségekben a mezőgazdasági tevékenység – mint a megélhetés egyetlen forrása – felértékelődik. Az intenzív kultúrák versenyképességének fokozása mellett kiemelt fontosságú a foglalkoztatás. Indokolt a zöldség-gyümölcstermelés és az állattenyésztés arányának növelése. A mezőgazdaság szerkezetváltása részben az energetikai célú termelés, részben az integrált és ökológiai gazdálkodás irányába is kívánatos. Az öntözött terület arányának növelése is szükséges, hiszen jelenleg csak a termőterület 1 százalékát öntözik. Új stratégiát több körülmény is indokol, így többek között a foglalkoztatás mellett az, hogy a területi és munkatermelékenységi mutatók hazánkban az EU fejlett mezőgazdasággal rendelkező államaihoz képest csak 35-45%-ot érnek el. A gazdasági teljesítmények növelésének feltétele, hogy együtt jár az erőforrások fenntartható használatával, a hulladéktermelés csökkentésével, a biodiverzitás és az ökoszisztémák megőrzésével. A fenntartható fejlődés indikátorainak figyelemmel kísérésével a változások a jelenlegi gyakorlattól eltérően objektívebben értékelhetők. A hatékonyság és versenyképesség javítása önmagában nem elégséges, mert a népességmegtartás, a környezet- és tájvédelem stb. is egyenrangú célnak tekintendők. -------------------------------------------------- The economic development of our society relies on the use of natural resources. Effectiveness of the land ownership and land use system is at the focus of attention both in Hungary and the EU. Land estate structure and land use have a decisive effect on the profitability of farming operations. The Government intends to set up the National Land Fund to eliminate land speculation. Rational land use is essential in the countryside. Appreciation for agriculture - as the only source of living - is increasing in regions where the economic situation is critical. Apart from improving the competitiveness of intensive crops, employment is a key issue. The share of fruit and vegetable production as well as animal husbandry should be increased. A structural shift towards energy crop production on one hand and towards integrated and ecological farming on the other hand is desirable in agriculture. The share of irrigated lands should also be increased, as currently only 1 percent of arable land is irrigated. Various facts give rise to the need for a new strategy; in addition to the issue of employment, they include the fact that Hungary’s regional and work productivity parameters are only 35-45% of the figures characterising the Member States with developed agriculture. The improvement of economic performance should be accompanied by the sustainable use of resources, reduction of waste produced, and the preservation of biodiversity and ecosystems. Changes could be assessed in a more objective manner than it is being done today by monitoring the indices of sustainable development. Improving efficiency and competitiveness is not sufficient in itself because retaining the population, protecting the environment and landscape etc. should be considered equally important goals.


Other Titles:
The countryside is our national treasure!
Issue Date:
2011-02
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.119892
HU ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/119892
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/119892
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 55, 1
Page range:
76-86
Total Pages:
11
Series Statement:
55
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)