A bizalom és függőség szerepe a családi gazdaságok együttműködésében végzett gépi munkákban

A tanulmány a családi gazdálkodók együttműködési hajlandóságát befolyásoló tényezőket vizsgálja – Békés megye egy tradicionálisan mezőgazdasági termelő térségében készült – kérdőíves felmérés és mélyinterjúk tapasztalataira alapozva. A gazdálkodói bizalom és az együttműködési hajlandóság összefüggését elemezve megállapítható, hogy az alacsony függőséget, egyben alacsony bizalmi szintet is igénylő (valójában csak tágabban annak értelmezhető) együttműködési formák (jellemzően a gépi bérszolgáltatás) elfogadottsága a jellemző. Ugyanakkor a fiatalabb generációknál az erősebb függelmi kapcsolatokkal jellemezhető (a hagyományos értelemben vett) együttműködések elfogadottsága nagyobb, amely az agrárgeneráció-váltás bekövetkeztével esélyt teremt az együttműködési formák megerősödésére, megerősítve a családi gazdálkodást, a vidéki közösségeket. Nemzetközi tapasztalatok, illetve a vizsgálatokban készített mélyinterjúk alapján megállapítható az is, hogy a kormányzatnak a közvetlen és közvetett orientációs eszközök alkalmazásával fontos a szerepe az együttműködési hajlandóság alakulásában, illetve ösztönzésében. ---------------------------------------------------- The paper addresses the factors affecting the willingness of family farmers to cooperate, using a questionnaire-based survey and interviews carried out in a traditionally agricultural region of Békés county. The analysis of the level of trust by farmers and their willingness to cooperate shows that the forms of cooperation most accepted (typically, hiring others to perform machine work) are those which require a low level of dependency as well as a low level of trust (which can only be considered a form of cooperation in the broad sense of the word). At the same time, the forms of cooperation involving a greater degree of dependency (cooperation in the traditional sense) are more acceptable for the younger generation. This fact offers a chance that once the new generation of agricultural players grows up, cooperation may strengthen, bringing about a strengthening of family farming and of rural communities. International experience and the detailed interviews held for the purpose of the study also indicate that the Government can significantly influence the level of willingness to cooperate by applying direct and indirect orientation tools.


Variant title:
THE ROLE OF TRUST AND DEPENDENCE IN MACHINE WORK PERFORMED BY COOPERATING FAMILY FARMS
Issue Date:
2010
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/99191
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/99191
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 54, Number 7
Page range:
740-749
Total Pages:
10
Series Statement:
54.
7.
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)