000099190 001__ 99190
000099190 005__ 20180122214653.0
000099190 0247_ $$2Other$$aISSN 0046-5518
000099190 037__ $$a80-2016-793
000099190 037__ $$a80-2016-1639
000099190 041__ $$ahu
000099190 245__ $$aAz Agrárgazdasági Tanács állásfoglalása az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről készült jelentéshez
000099190 246__ $$aPOSITION OF THE AGRICULTURAL ECONOMY COUNCIL ON THE REPORT ON THE SITUATION OF THE AGRICULTURAL ECONOMY IN 2009
000099190 260__ $$c2010
000099190 269__ $$a2010
000099190 300__ $$a9
000099190 336__ $$aJournal Article
000099190 490__ $$a54.
000099190 490__ $$a7.
000099190 520__ $$aA 2005. évi XXVIII. törvénnyel módosított 1997. évi CXIV. törvény 2.§-a kötelezően írja elő, hogy a Kormány évente számoljon be az Országgyűlésnek az agrárgazdaság helyzetéről, a mezőgazdasági termelők jövedelemviszonyairól, a főbb agrárpolitikai célok megvalósulásáról, a végrehajtott intézkedésekről, valamint a költségvetési támogatások felhasználásáról. Ahivatkozott törvény 9.§-a az Agrárgazdasági Tanácsot (Tanács) véleményező és javaslattevő szereppel ruházza fel. Ebből a felhatalmazásból adódóan a Tanács 2010. október 22-én megvitatta a Vidékfejlesztési Minisztérium által készített Jelentést, és ajánlásaival kiegészítve támogatja, hogy azt a VMminisztere az Országgyűlés elé terjessze. 
Az Agrárgazdasági Tanács hangsúlyozza a magyar élelmiszer-gazdaság vidékfejlesztésben betöltött többfunkciós szerepét és a nemzetgazdaság teljesítményéhez való hozzájárulását. Az Állásfoglalás a Tanács véleményét tükrözi és azt ennek előrebocsátásával értékelte. 
 ---------------------------------------------------- Article 2 of Act CXIV of 1997, as amended by Act XXVIII of 2005 requires the Government to report to the Parliament on an annual basis on the situation of the agricultural economy, the revenues of agricultural producers, the achievement of the principal goals of agricultural policy, on the measures taken, and on using governmental aid. Article 9 of the same Act grants the Agricultural Economy Council (the Council) the power to comment and to submit proposals. In line with the powers granted by the Act, the Council discussed the Report prepared by the Ministry of Rural Development on 22 October 2010 and proposes that the Minister of Rural Development submit it to the Parliament along with the proposals added by the Council. 
The Agricultural Economy Council emphasizes the multifunctional role of the Hungarian food economy in rural development and its contribution to the performance of the national economy. The Position reflects the opinion of the Council and the evaluation took this fact into account.
000099190 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu) on 2011-01-22T19:03:11Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000099190 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000099190 700__ $$aSzekely, Csaba
000099190 773__ $$d2010$$jVolume 54$$kNumber 7$$o739$$q731$$tGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
000099190 8564_ $$s165827$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/99190/files/SzekelyCs_2010_7.pdf
000099190 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/99190
000099190 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:99190$$pGLOBAL_SET
000099190 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu) on 2011-01-22T19:05:55Z
No. of bitstreams: 1
SzekelyCs_2010_7.pdf: 165827 bytes, checksum: df1122664da90b0f9ffa6f8fd3a37e74 (MD5)
000099190 912__ $$nMade available in DSpace on 2011-01-22T19:05:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1
SzekelyCs_2010_7.pdf: 165827 bytes, checksum: df1122664da90b0f9ffa6f8fd3a37e74 (MD5)
  Previous issue date: 2010
000099190 982__ $$gGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 54, Number 7, 2010
000099190 980__ $$a80