Kiút az integrált agrártermelés modellje

A termőföld csak akkor marad magyar kézben, ha tulajdonosának megfelelő jövedelmet, létbiztonságot nyújt. Ha ez elmarad, akkor az „istenadta föld” át fog menni külföldiek kezébe, bármilyen jogszabályokat is hozzunk! A tőkeerős, megfelelő méretű családi farm és a szuverén földtulajdonosok szövetkezése útján létrehozott, működtetett szövetkezeti nagyüzem lehet erre együtt, egymás mellett a garancia. Különben a kisüzem elbukik és földje átmegy a külföldi tőkeerős agrárvállalkozók kezé¬be, és akkor a magyar agrártermelő bérmunkásként dolgozhat a külföldi kézben levő árutermelő latifundiumokon! ------------------------------------------------------ Agricultural land cannot remain in Hungarian ownership, unless it can provide to land owners adequate income and security in life. Without these, land – this “gift of God” – will go into the possession of foreign owners, no matter what kind of legislation is adopted! A possible guarantee could be the parallel creation of family farms of adequate size with capital strength, on the one hand, and large co-operatives, on the other hand, through the alliance of sovereign land owners. Otherwise small busines¬ses will fail, and the land will be taken over by agricultural entrepreneurs who have capital strength. In this scenario, Hungarian agricultural producers would work as wage labourers on commodity producing latifundia owned by foreigners!


Variant title:
THE WAY OUT IS THE MODEL OF INTEGRATED AGRICULTURAL PRODUCTION
Issue Date:
2010
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/99179
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/99179
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 54, 5
Page range:
561-563
Total Pages:
3
Series Statement:
54.
5.
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-11-30

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)