Az agrárfoglalkoztatottság helyzetének vizsgálata Győr-Moson-Sopron megyében

A vizsgált két szövetkezetnél és egy Zrt.-nél a földterületek nagyarányú csökkenését munkaerő-létszámcsökkenés kísérte. A pályát elhagyni kényszerültek jelentős, mintegy 30 százaléka tartósan munkanélkülivé vált, a többiek pedig más szektorokban (ipari, szolgáltatói) helyezkedtek el. A vezetők, illetve a dolgozók körében végzett kérdőíves és mélyinterjús felméréseink szerint a korösszetétel kedvezőtlen képet mutat: a dolgozói kollektíva napjainkra túlságosan elöregedett. A jövedelemviszonyokat figyelembe véve a gazdaságok egyre kevésbé vonzóak a fiatal agrárértelmiségiek számára. A fiatalabb munkavállalók szinte kivétel nélkül kevesellték a bérüket. Az iskolázottságot vizsgálva elmondható, hogy a férfiak körében alacsonyabb, a nőknél több a magasabb végzettséggel (érettségi, felsőfokú) rendelkezők aránya. A megkérdezett dolgozók elégedettek a munkakörülményeikkel, szeretnek az üzemekben dolgozni, és hosszú távon sem kívánnak munkahelyet váltani. --------------------------------------------------------------- Transformation of the two co-operatives studied and conversion of a co-operative into a company limited by shares was accompanied by a great reduction in land size as well as in staff size. A significant portion (approximately 30%) of the people who were forced to leave their jobs became permanently unemployed, while others found work in other sectors (industry, services). Our questionnaire and interview-based survey of the senior staff and employees outlined an unfavourable composition in terms of age: staff are in general rather aged. Due to income considerations, farms are less and less attractive for young agricultural white-collar workers. Nearly all young employees said they were paid too little. As for qualifications, it was found that the ratio of individuals with higher qualification (secondary school-leaving diploma, tertiary degree) was lower for en and higher for women. The employees we asked were satisfied with their work conditions, liked working in the plants and were not planning to find another job on the long term.


Variant title:
AGRICULTURAL EMPLOYMENT IN TRANSFORMED CO-OPERATIVES IN GYŐR-MOSON-SOPRON COUNTY
Issue Date:
2010
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/99175
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/99175
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 54, Number 5
Page range:
538-540
Total Pages:
3
Series Statement:
54.
5.
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)