Birtokkoncentráció, foglalkoztatás, diverzifikáció és multifunkcionalitás

A statisztikai adatok szerint a magyar mezőgazdaság munkaerő-felhasználása folyamatosan csökken. Cikkünkben rávilágítunk arra az ellentmondásra, ami a deklarált foglalkoztatási célok és a versenyképességet szolgáló gépberuházási támoga¬tások növekedése, valamint hatásai között feszül. E támogatások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gazdák birtoknövelési törekvéseit erősítsék, s fokozzák a mezőgazdaság munkaerő-kibocsátását. Nem igazán halad a folyamatot potenciálisan mérséklő tevékenységdiverzifikáció sem. Három LEADER kistérségben 104 gazdálkodóra kiterjedő felmérésünkkel feltártuk a gazdák és gazdacsaládok gazdaságfejlesztési motívumait, a gazdaság diverzifikációjának helyzetét, a multifunkciós mezőgazdálkodással kapcsolatos terveiket, s az ezeket segítő és akadályozó tényezőket. A mezőgazdasági termelésen túli funkciókon belül a nem árujellegű közszolgáltatásokkal külön is foglalkoztunk. A vizsgált gazdák természetesnek tekinthető biztonságos gazdaságfejlesztési motívuma mellett a család jobb megélhetése játszott meghatározó szerepet. Ezek realizálásához legtöbben a földvásárlást tartották a legfontosabbnak. A foglalkoztatásban a családtagok kerültek előtérbe, a mások számára történő munkahelyteremtést a legtöbben – még a diverzifikált gazdaságok esetében is – az utolsó helyekre tették. A rugalmas foglalkoztatási formák terjesztését kifejezetten állami feladatnak tekintik. Mindezek felhívják a figyelmet a központilag megfogalmazott célok, a területi és ágazati folyamatok, s a gazdák gondolkodása közötti, a foglalkoztatás vonatkozásában megjelenő ellentmondásokra. --------------------------------------------------------------- Statistics reveal that the number of people employed in Hungarian agriculture is constantly decreasing. Our paper highlights the contradiction between the employment goals announced and the proliferation and effect of machinery acquisition subsidies granted to improve competitiveness. These subsidies may reinforce farmers’ attempts to increase their land, and contribute to the laying off of agricultural workforce. Diversification of operations could potentially counter this process, but its progress is hardly discernible. We surveyed 104 farmers in three LEADER micro-regions to find out about the farm development motives of farmers and farmer families, the status of farm diversification, their plans concerning multifunctional agriculture, as well as the relevant positive and negative factors. Within the functions other than agricultural production, we specifically addressed public services other than the provision of goods. Apart from their natural desire to develop their farm in a safe manner, the farmers interviewed were motivated mostly by a desire to improve the financial situation of the family. Most of them thought that purchasing more land would be the most important step towards this goal. With respect to employment, family members were mentioned, while the creation of employment opportunities for other was ranked very low, even by diversified farms. The promotion of flexible forms of employment was specifically seen a governmental responsibility. The findings highlight the contradictions existing between centrally announced goals, regional and industry processes and the attitude of farmers in the field of employment.


Variant title:
LAND CONSOLIDATION, EMPLOYMENT, DIVERSIFICATION AND MULTIFUNCTIONALITY
Issue Date:
2010
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/99119
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/99119
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 54, Number 3
Page range:
286-296
Total Pages:
11
Series Statement:
54.
3.
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)