Trends in women’s employment in Hungary, with a focus on women returning to the labour market after childbirth and maternity leave

Nowadays, the reconciliation of work and private life is a hot topic not only for families but for companies as well. The situation of women with small children is especially difficult in this respect as they have to perform two roles: they have a fundamental role in caring for the children and managing the household, while also having to contribute to the household income. Our survey was designed to look at how women coped with this problem, as well as any new methods available to employers to resolve these issues. In our survey, 84.5% of our respondents felt that women with children were at a disadvantage in the Hungarian labour market – a thought-provoking finding. The gravest problems encountered by employed mothers included discrimination, lack of self-assurance, lack of creche services, difficulty finding a person to care for a sick child at home, etc. On the other hand, it was found that the attitude of mothers with young children often did not automatically meet the expectations of the employer. Often, employers had to make a compromise regarding the nature and content of the job if they wanted to employ a mother. These burdens often render the reintegration of women in the labour market more difficult, which can affect their taking on a job and can prolong their inactive status. ----------------------------------- Napjainkban a munka és a magánélet összeegyeztetése napirenden van nemcsak a családokban, de a vállalatoknál is. A kisgyermekes anyák különösen nehéz helyzetben vannak e problémával kap¬csolatban, mert nekik két feladatot kell ellátniuk: alapvető szerepük van a gyermeknevelésben és a háztartásban, de ugyanakkor hozzá kell járulniuk a családi költségvetéshez is. Vizsgálatunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan tudnak a nők megbirkózni ezzel a problémával, és milyen fajta új módszerek vannak a munkáltatók kezében, hogy kezeljék ezt a problémát. Vizsgálatunk alapján a válaszadók 84,5%-a érezte úgy, hogy a gyermekes nők hátrányban vannak a magyarországi munkaerőpiacon, és ez a tény elgondolkodtató. A legnehezebb problémák, amelyek jelentkeznek, ha foglalkoztatják őket: a diszkrimináció, az önbizalomhiány, a bölcsődék mennyisé¬ge, helyettesítőt találni otthonra, ha a gyermek beteg stb. De másrészt megállapítható, hogy a kis¬gyermekes nők attitűdjei gyakran nem felelnek meg automatikusan a munkáltató elvárásainak, aki¬nek gyakran kompromisszumot kell kötnie a munka jellegét és tartalmát illetően, ha egy édesanyát szeretne foglalkoztatni. Ezek a korlátok gyakran nehezebbé teszik a nők reintegrációját a munka¬erőpiacra, amely hatással lehet munkavállalásukra, és meghosszabbíthatja inaktivitásukat.


Variant title:
A női foglalkoztatás tendenciái Magyarországon, különösen a gyermekvállalás és az anyasági szabadságról a munkaerőpiacra visszatérő nők esetében
Issue Date:
2009
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/92543
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/92543
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 53, Special Issue Number 23
Page range:
92-97
Total Pages:
6
Series Statement:
Special Issue
23
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)