Potential links between rural tourism and agriculture in the Northern Great Plain Region

Agriculture has played and still plays a significant role in the life of rural communities and in rural development. But, because agriculture yields low revenues, agricultural workers often need a source of additional income. Agriculture combines excellently with the growing of medicinal herbs, organic farming, handicrafts and tourism. Rural tourism, as originally conceived, is a source of revenue to supplement income from agriculture. In Hungary, however, the ties between these two activities are very weak. Our current research is focused on assessing the willingness of land owners and agricultural entrepreneurs in the Northern Great Plain region to engage in rural tourism, as well as the willingness of rural hosts to start agricultural activities. Additionally, we seek to assess the potential opportunities for combining agricultural activities and rural tourism in the region by identifying the factors behind the successful operation of profitable enterprises pursuing both lines of business. We also look at the potential economic results from these two activities, and how they might change the revenue levels of the region’s dwellers. We have administered our questionnaire to 122 enterprises so far. ------------------------------------ A mezőgazdaság a vidéki területek életében, a vidékfejlesztésben jelentős funkciókat töltött és tölt be ma is. A mezőgazdaság alacsony jövedelemtermelő képessége kapcsán azonban szükségessé válhat a mezőgazdaságban dolgozók jövedelmének kiegészítése. A tevékenységhez kitűnően kapcsolható a gyógynövénytermesztés, biogazdálkodás, kézművesipari termékek előállítása és az idegenforgalom. A falusi vendéglátás klasszikus értelemben a mezőgazdaságból származó jövedelmet egészíti ki, azonban magyar viszonyok között a két tevékenység általában alig kapcsolódik egymáshoz. Jelenlegi kutatásunkban arra törekszünk, hogy felmérjük az Észak-alföldi Régióban működő mezőgazdasági vállalkozók, földtulajdonosok hajlandóságát falusi turizmus végzésére, falusi vendéglátók készségét mezőgazdasági tevékenység folytatására, továbbá a mindkét tevékenységet végző gazdaságok sikeres működésének feltételeit meghatározva, lehatárolni a régió potenciális lehetőségeit a mezőgazdasági tevékenység és a falusi vendéglátó tevékenység összekapcsolására. Vizsgáljuk továbbá azt is, hogy a két tevékenységnek milyen gazdasági eredménye lehet, illetve azok hogyan befolyásolhatják a vizsgált régióban élők jövedelemviszonyait. Munkánk során eddig összesen 122 vállalkozás kérdőíves felmérését végeztük el.


Variant title:
A falusiturizmus és a mezőgazdaság potenciális kapcsolódási lehetőségei az Észak-Alföldirégióban
Issue Date:
2009
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/92541
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/92541
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 53, Special Issue Number 23
Page range:
70-79
Total Pages:
10
Series Statement:
Special Issue
23
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)