000092420 001__ 92420
000092420 005__ 20181130224608.0
000092420 0247_ $$2Other$$aISSN 0046-5518
000092420 037__ $$a80-2016-722
000092420 037__ $$a80-2016-1587
000092420 041__ $$ahu
000092420 245__ $$aMagyarország régióinak értékelése a bioüzemanyagok kisüzemi előállításának szempontjából
000092420 246__ $$aEvaluation of Hungarian Regions from the point of view of small scale production of bio-fuels
000092420 260__ $$c2009
000092420 269__ $$a2009
000092420 300__ $$a7
000092420 336__ $$aJournal Article
000092420 490__ $$a53
000092420 490__ $$a1
000092420 520__ $$aAz elmúlt években több elemzés látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy Magyarország adottságai melyik megújítható energiaforrás hangsúlyozott felhasználására alkalmasak. A korábban jellemző mezőgazdasági túltermelés, klímaváltozás, a fosszilis energiahordozók drasztikus és tartós áremelkedése azonban hazánkban is a bioüzemanyagok irányába terelte a figyelmet. A fokozott érdeklődést indokolja továbbá, hogy a biomassza ilyen irányú felhasználása komplex megoldást kínál nem csupán a fenti problémákra, de a gazdálkodók számára is lehetőséget nyújt az optimális és az életszínvonal emelésére is alkalmas termelési szerkezet kialakítására.
A kutatás során a szakirodalomban fellelhető módszertan kiegészítésével és részbeni átalakításával olyan elemzés készült, amely Magyarország régióit a bioüzemanyagok alkalmazhatósága tekintetében komplexen értékeli. 
A vizsgálat lehetővé tette, hogy az egyes régiókat a fellelhető statisztikai adatok felhasználásával rangsorolja. Jelen esetben nem volt cél gazdaságossági, üzemtani számítások elvégzése, de kétségtelen, hogy optimális (de legalábbis ahhoz közelítő) piaci szerkezet ezekkel együtt alakítható ki.
Jelen tanulmány olyan lehetséges számítási mód bemutatására vállalkozott, amely a rendszerszemlélet követelményeire tekintettel értékelte Magyarország régióit.
         ---------------------------        In the past years several analyses appeared dealing with the issue of renewable energy resources in Hungary, namely which of them would suit best conditions in this country. Agricultural over¬production characteristic of previous decades, climate change and the continued and drastic rise of fossil fuels prices directed attention to bi-fuels also in this country. Furthermore such a use of bio-mass offers a complex solution to not only the above problems, but also it offers farmers the possibility to develop an optimal production structure leading to enhanced living standard. On the basis of methods described in the literature (complemented and/or modified) a complex analysis was prepared evaluating the regions of Hungary from the point of view of bio-fuels applicability. Each region was individual assessed on the basis published statistical data. The economic and technological assessment of bio-fuels production was not an objective of our study, although undoubtedly these are needed for establishing optimal market structures. This study presents a possible method of analysis assessing the regions of Hungary from a point of view based on the conditions of systems approach.
000092420 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu) on 2010-07-27T16:33:19Z (GMT):

<center> <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000092420 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000092420 650__ $$aCrop Production/Industries
000092420 650__ $$aEnvironmental Economics and Policy
000092420 6531_ $$abioetanol
000092420 6531_ $$abiodízel
000092420 6531_ $$aBtL
000092420 6531_ $$afenntartható mezőgazdaság
000092420 6531_ $$akisüzemi rendszer.
000092420 6531_ $$abio-ethanol
000092420 6531_ $$abio-diesel
000092420 6531_ $$aBtL
000092420 6531_ $$asustainable agriculture
000092420 6531_ $$asmall scale production.
000092420 700__ $$aVida, Adrienn
000092420 773__ $$d2009$$j 53$$k 1$$o64$$q57$$tGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
000092420 8564_ $$s314068$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/92420/files/Vida.pdf
000092420 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/92420
000092420 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:92420$$pGLOBAL_SET
000092420 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu) on 2010-07-27T16:37:54Z
No. of bitstreams: 1
Vida.pdf: 314068 bytes, checksum: f795f6435b5e5dce9249389e875dac70 (MD5)
000092420 912__ $$nMade available in DSpace on 2010-07-27T16:37:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Vida.pdf: 314068 bytes, checksum: f795f6435b5e5dce9249389e875dac70 (MD5)
 Previous issue date: 2009
000092420 982__ $$gGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 53, Number 1, 2009
000092420 980__ $$a80