000092415 001__ 92415
000092415 005__ 20180122213237.0
000092415 0247_ $$2Other$$aISSN 0046-5518
000092415 037__ $$a80-2016-723
000092415 037__ $$a80-2016-1677
000092415 041__ $$ahu
000092415 245__ $$aAz Észak-alföldi Régió agrárfoglalkoztatási helyzete az országos adatok tükrében
000092415 246__ $$aAgricultural employment in the Észak-Alföld Region compared with national statistics
000092415 260__ $$c2009
000092415 269__ $$a2009
000092415 300__ $$a11
000092415 336__ $$aJournal Article
000092415 490__ $$a53
000092415 490__ $$a1
000092415 520__ $$aA globális pénzügyi és a kibontakozó gazdasági válság időszakában a munkanélküliség jelenti a legsúlyosabb társadalmi és szociális problémát az Európai Unióban és hazánkban is. A tanulmány az országos adatok és folyamatok tükrében az Észak-alföldi Régió munkanélküliséggel kapcsolatos problémáit tárja fel, különös tekintettel az agrárfoglalkoztatás helyzetére. A kutatás egyik legfontosabb következtetése, hogy minél nagyobb a munkanélküliség az adott térségben, annál nagyobb a munkanélküliek között a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozók aránya, azaz a mezőgazdaság szociális ellátó funkciója ezen körzetekben különösen fontos szerepet játszik. A másik fontos megállapítás, hogy a mezőgazdasági munkanélküliség mérséklése érdekében az eddiginél jóval nagyobb mértékben szükséges a régióban megtermelt mezőgazdasági termékek helyben való feldolgozása és értékesítése. Végül sürgető feladat a mezőgazdaságban dolgozók, ezen belül különösen az egyéni gazdálkodók szakképzettségének jelentős növelése.    ----------------------------------------------    In the present period of global financial and developing economic crisis, unemployment counts as the most serious social problem both in the European Union and in our country. The present study compares national data and developments with the problems associated with joblessness in the Észak-Alföld Region with special attention to agricultural employment. An important conclusion of the study is that the greater the unemployment in the given region the greater the proportion of those among the unemployed occupied in agriculture, indicating the special importance of the social welfare function that agriculture provides in this regions. Another important conclusion is that much more of the locally produced crops should be locally processed and merchandised in order to ease local unemployment. Finally a significant enhancement of agricultural works’ skills, especially those of private farmers is an immediate task.
000092415 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu) on 2010-07-27T16:07:36Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000092415 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000092415 650__ $$aCommunity/Rural/Urban Development
000092415 650__ $$aLabor and Human Capital
000092415 6531_ $$amezőgazdaság
000092415 6531_ $$afoglalkoztatás
000092415 6531_ $$aegyéni gazdaságok
000092415 6531_ $$aÉszak-Alföld
000092415 6531_ $$aagriculture
000092415 6531_ $$aemployment
000092415 6531_ $$aprivate farms
000092415 700__ $$aBeresne, Martha Bernadett
000092415 773__ $$d2009$$jVolume 53$$kNumber 1$$o26$$q16$$tGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
000092415 8564_ $$s358216$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/92415/files/BeresneMarta.pdf
000092415 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/92415
000092415 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:92415$$pGLOBAL_SET
000092415 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu) on 2010-07-27T16:11:31Z
No. of bitstreams: 1
BeresneMarta.pdf: 358216 bytes, checksum: 0f1bfd1d3d0d47bb626843b03f16f481 (MD5)
000092415 912__ $$nMade available in DSpace on 2010-07-27T16:11:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1
BeresneMarta.pdf: 358216 bytes, checksum: 0f1bfd1d3d0d47bb626843b03f16f481 (MD5)
  Previous issue date: 2009
000092415 982__ $$gGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 53, Number 1, 2009
000092415 980__ $$a80