Az agrárszektorban elhelyezkedni szándékozó fi atalok vizsgálata

A 2006-ban lefolytatott empirikus kutatás arra kereste a választ, hogy az agrárgazdaságban elhelyezkedni szándékozó fi atalok közül kinek van nagyobb esélye a szakmáján belüli helytállásra, melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják az eredményességet. Egyértelmű, hogy a fi atalok azon csoportjának nagyobb az esélye a helytállásra, akik kellőképpen elkötelezettek szakmájuk iránt, megfelelő mértékben motiváltak, nyitottak, illetve kreatívak. A kérdőíves felmérés rávilágított arra is, hogy a mintába került mezőgazdasági szakiskolai, szakközépiskolai tanulók, valamint agrár főiskolai/ egyetemi hallgatók szakmájuk iránti elkötelezettségét, hozzáállását a fi atalok családból hozott társadalmi, gazdasági és kulturális tőkéje, azaz az egyént jellemző szocioökonómiai faktorok erőteljesebben befolyásolják, mint az alapfokú oktatási intézmények. --------------------- During an empirical research in 2006 we tried to answer the question who among those young people, wanting a job in agriculture, will have better chance to fulfi l professional commitments and which are the factors infl uencing their successfulness. It has become unambiguosly clear that those have better chances who are properly lived up with commitments, are duly motivated as well as open and creative persons. The survey showed as well that professional binding of students of agricultural secondary schools and universities is stronger infl uenced by such socio-economic factors as human capital characterising individuals and originating from families than ground schools.


Variant title:
A SURVEY OF YOUNG PEOPLE WISHING TO FIND EMPLOYMENT IN AGRICULTURAL SECTOR
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/58608
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/58608
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 52, Number 6
Page range:
448-460
Total Pages:
13
Series Statement:
52
5
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)