A FONTOSABB HAZAI TERMÉKPÁLYÁK ÁRALKUINAK JELLEMZŐI

A termékpályák tagoltsága, a termékpálya-fázisok eltérő koncentráltságából fakadó piaci formák a tevékenységi láncban kialakult áralkukat, valamint az elérhet ő árnyereséget, illetve árveszteséget meghatározzák. A számítási eredményeket a piac szereplőinek véleményével ütköztető vizsgálataink megerősítik, hogy a termékek túlnyomó részénél az erőfölény a legkoncentráltabb oldalnál, a kereskedelmi fázisban található. A kiskereskedelmi láncok nem csak egyértelműen árvezetők, de egyben a feldolgozott termékek importárain keresztül az egész vertikum áralakulását meghatározzák. A termelői és feldolgozói fázis között – nagyon kevés kivétellel – az árnyereség a feldolgozóknál figyelhető meg. Az ágazati szintű erőfölény vizsgálataink szerint termékenként erősen differenciált, egy része instabil és könnyen átfordulhat – elsősorban a feldolgozó és kereskedelmi fázis között – a vertikális partnerszinthez. Egyéb tényezők – így az időjárás függvényében alakuló terméshozamok – is befolyásolhatják az áralakulást olyan mértékben, hogy az a piaci erőfölény áthelyeződését eredményezheti. A vizsgált termékpályák többségénél megállapítható, hogy a szomszédos fázisok árai közötti „ártávolság” – ami árváltozások hiányában stabil lenne – két ársokk között nem tud teljesen kiegyenlítődni. Emiatt a gyengébb pozícióban lévő piaci oldal tartósan nem képes számára értékarányosnak tekinthető árakat elérni, és idővel ehhez a helyzethez igazítja árkalkulációit is, ami termékeik árának folyamatos értékvesztésével jár. A mezőgazdasági termelők körében a vázolt helyzetre végleges megoldást a piaci pozíciójukat megerősítő és stabilizáló termelői szerveződések jelenthetnek. - The fragmentation of farm production determine marketing forms due to the varying concentrations of production phases, price packages emerging through the chain of commercial activities and attainable profits or losses. Our calculations confirm the opinion of market personnel that in the case of most farm produce the advantage is always with the most concentrated side, in the merchandising phase. Retailing chains are not only price leaders but they also determine prices throughout the vertical range through their import prices of processed products. Profits in most cases are made by the processors rather than the producer. According to our investigations sectional advantage strongly varies with produce, a part of it lacks stability and may easily turn in favour of one vertical partner to another, primarily between merchants and processors. Other factors such as weather conditions affecting yields may influence prices so much that market advantage may shift from one section to another. In the case of most farm production investigated, price differences between neighbouring phases after a price jump may not wholly equilibrate, although without the jump they would tend to be stable. Consequently market sides in weaker positions are unable to obtain value proportional prices on the long run, thus price projections are adjusted according to the new situation leading to a continuous devaluation of their produce. An ultimate solution for this situation is the organisation of farmers for strengthening and stabilizing their market positions.


Variant title:
CHARACTERISTICS OF PRICE PACKAGES FOR THE MORE SIGNIFICANT HUNGARIAN FARM PRODUCTIONS
Issue Date:
2007
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/57718
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/57718
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 51, 6
Page range:
16-28
Total Pages:
16
Series Statement:
51
6
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-11-30

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)