A BÚZA ÉS KUKORICA FEDEZETI TERMÉSÁTLAGÁNAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON

Megállapítható, hogy Magyarország Európa kukoricatermelésében jelentős szerepet játszik, annak ellenére is, hogy az 1980-as évek közepétől nem tart lépést a hazai termésátlagok növekedése az EU-15 tagállamának átlagával. A búza jelentősége kisebb, itt a leszakadás az 1990-es évek elején kezdődött. A termésát-lagok jelentősen ingadoznak. A termelés meghatározó régiói: Észak- és Dél-Alföld, Dél-Dunántúl. A fedezeti termésátlag évről évre növekedett. A vizsgált időszakban a búzát a fő régiókban támogatások nélkül is sikerült – jellemzően a 26 AK-nál jobb minőségű földeken – nyereségesen termelni. A búzatermelés egé-szére igaz, hogy a vizsgált területek mindegyikén eredménnyel termelhető, a mel-léktermék költségcsökkentő, valamint a támogatások jövedelemnövelő hatását figyelembe véve. Észak- és Közép-Magyarországon jellemzően csak támogatással jövedelmező a kukoricatermelés. A támogatások jelentősen javítanak a jövedelmi helyzeten, de Nyugat-Magyarország átlag alatti és Közép-Magyarország gyenge minőségű területein még így sem várható eredményes gazdálkodás. - Hungary can be said to play a significant role in Europe’s corn production, de-spite the fact that since the mid-1980s, increases in domestic production averages cannot be said to have kept pace with the EU-15 member states’ average. Wheat is less significant and its collapse began at the start of the 1990s. Production averages fluctuate significantly. The regions that determine production are the North and South Plains, and southern Transdanubia. The collateral production average has grown year on year. In the period under examination wheat was profitably cultivated in the main regions – generally on land of higher quality than 26 AK (Gold Crowns) - even without subsidies. It is true for wheat production as a whole that it can be carried out successfully in all the areas examined, taking into account that the by-products reduce costs and that the subsidies increase income. It is characteristic of northern and central Hungary that only subsidised corn cultivation is profitable. Subsidies significantly improve the income situation, but in areas of below-average quality in western Hungary and those of poor quality in central Hungary, even this cannot be expected to result in successful farming.


Variant title:
DEVELOPMENT OF THE COLLATERAL PRODUCTION AVERAGE FOR WHEAT AND CORN IN THE HUNGARIAN REGIONS
Issue Date:
2007
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/57691
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/57691
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 51, Number 4
Page range:
88-94
Total Pages:
7
Series Statement:
51
4
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)