MINŐSÉG A SERTÉSHÚSVERTIKUMBAN

Sokan és sokszor hangoztatják a minőségi termékelőállítás fontosságát, a mi-nőség fokozását, de kevesebben térnek arra ki, hogy végül is mit célszerű fokozni, milyen minőséget indokolt előállítani, mert eltérő minőségkategóriák léteznek az értéklánc folyamatában. Más a megítélés a termelőnél, más a feldolgozónál és teljesen más lehet a forgalmazónál. A végső „minőségellenőr” végül is a fogyasz-tó. Kérdés csupán az, hogy a fogyasztói értékítélet mennyire jelenik meg az ér-téklánc korábbi szakaszainál, ki mit tehet, illetve tesz a minőség növelése érde-kében. Szinte feltáratlan mindezek mellett a minőség költségeinek kérdésköre, a gazdaságilag optimális minőség. A tanulmány problémafelvető a sertéshúsverti-kumban, de hasonló és részletesebb vizsgálatok szükségesek a többi állattenyész-tési ágazatban is. Indokolt az állati termékek minőségkategóriáit komplexen ke-zelni, mert csak így lehet az értéklánc folyamat egyes elemeinél a fogyasztói elvá-rásokat, és ezzel együtt a fizetőképes keresletet mind teljesebben kielégíteni. - The importance of quality product production and of improving quality can be heard often and from many quarters, however fewer specify what exactly should be improved and what level of production quality is appropriate, because differing quality categories exist within the value chain process. Opinions differ between producer and processor and may be completely different again when it comes to the distributor. The final “quality controller” is in the end the consumer. The question is simply the extent to which consumer value judgements appear at earlier stages of the value chain, and who can do or does do something in the interests of improving quality. At the same time, questions related to the costs of quality and to economically optimal quality remain virtually unexplored. This study raises issues within the pork verticum, but similar and more detailed investigations are also needed in the other animal breeding sectors. There is good reason to handle the quality categories of animal products in a complex manner, as this is the only way to more fully meet consumer expectations and thereby sol-vent demand within various elements of the value chain.


Variant title:
QUALITY IN THE PORK VERTICUM
Issue Date:
2007
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/57677
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/57677
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 51, Number 3
Page range:
32-52
Total Pages:
20
Series Statement:
51
3
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)