AZ EURÓPAI AGRÁRPOLITIKA ESZMÉNYEI ÉS REALITÁSAI

A mezőgazdaságra, s általában az élelemtermelésre is egyre élesedő, globali-zálódó verseny vár. Ez magyarázza, hogy az európai agrárpolitika eszményei és realitásai mindinkább konfliktusba kerülnek, és ez az oka a KAP állandó re-formjainak, ezzel függenek össze a verseny torzításai, valamint a KAP követke-zetlenségei is. A magyar helyzetet, s a fejlődési lehetőségeket is – ezeken túlme-nően – az örökölt versenyhátrányok és a felemás csatlakozási felkészülés miatti új kihívások is befolyásolják. A versenyben való leszakadás megelőzése szem-pontjából fontos év 2007, amikor is át kell alakítani a nemzeti támogatási rend-szert; a nemzeti kiegészítő támogatások (top up) rendszerét; illetve elő kell készí-teni az uniós közvetlen támogatási rendszer, az ún. SAPS rendszer átalakítását. A felzárkózás, a piacok és a munkahelyek megtartásának esélye megalapozható a mintegy 1400 Mrd Ft-ot kitevő vidékfejlesztési források ésszerű elköltésével. - Increasingly fierce, globalised competition awaits agriculture and food production in general. This explains the fact that the ideals and realities of European agricultural policy are increasingly in conflict with each other and is the cause of the continuous CAP reforms, as well as being related to distortions in competition and inconsistencies in the CAP. Beyond all this, the Hungarian situation and its development potential are influenced by the new challenges of inherited competitive disadvantages and the uneven preparations for Accession. 2007 is an important year in terms of preventing a competitive collapse, as it is when the national subsidy system, including the system of national top-up subsidies, is to be transformed, and when preparations must be made for transforming the EU’s direct subsidy system, the so-called SAPS system. The foundation for possibly bridging the gap and retaining markets and jobs can be laid via the sensible expenditure of the roughly 1,400 billion forints of regional development resources.


Variant title:
THE IDEALS AND REALITIES OF EUROPEAN AGRICULTURAL POLICY
Issue Date:
2007
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/57658
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/57658
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 51, 2
Page range:
2-11
Total Pages:
10
Series Statement:
51
2
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-11-30

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)