ÉLELMISZER-KERESKEDELEM A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖR-ZETBEN

Megállapítható, hogy a Balatonnál a kis- és közepes vállalkozások csak úgy képesek felvenni a versenyt a globalizáció következtében piacot hódító multina-cionális vállalatokkal, hogy üzlethálózatokba tömörülnek. A kis- és középvállal-kozásoknak kínálnak megoldást a szövetkezetek, amelyek üzletláncok kiépítésé-vel, az ország egészére kiterjedő élelmiszer-kiskereskedelmi hálózattal rendel-keznek. Az azonos logo már maga is forgalomstabilizáló tényező, az egységes ár-politika, az országosan és regionálisan összehangolt árengedményes akciók hoz-zájárulnak a forgalom növekedéséhez, igazodva a magyarországi fogyasztói pi-achoz és vásárlási szokásokhoz. Tulajdonosi és szerkezeti viszonyait illetően sajá-tos kettősség jellemzi a kereskedelmet. Az egyik oldalon a tőkeerős multinacioná-lis vállalatok – amelyek új módszereket és nehéz versenyhelyzetet eredményeznek –, a másik oldalon a nagyszámú kis- és közepes cég található, utolérhetetlen szakmai leleményességgel és alkalmazkodóképességgel. - Because of privatisation, basic changes took place in the Hungarian retail trade sector in the ‘90s. New enterprises were established as a result of the changes in ownership and customers’ habits. Foreign capital entering Hungary caused significant changes in the economy within a single decade. Because of the significant multiplier effects of foreign capital, new controlling systems, new approaches to work, new services and a new financial background were established. Among the economic sectors of Lake Balaton’s Resort Areas the development is mostly observable in the retail trade. Retail chains and shopping centres own modern equipment and provide a satisfactory selection, through external capital investments. They were able to build up new networks and distribution systems. At the same time retail trade declined as micro enterprises with few employees lost their position in the area. The Hungarian food-trade sector’s answer to the appearance on the market of trade companies well provided with capital was the establishment of “chains”. This change made it possible for small sized enter-prises to be competitive against the big companies in the field of commerce.


Variant title:
FOOD TRADE IN THE LAKE BALATON RESORT AREA
Issue Date:
2007
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/57655
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/57655
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 51, Number 1
Page range:
71-76
Total Pages:
6
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)